Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / DANH NGÔN HAY VỀ LUẬT PHÁP

DANH NGÔN HAY VỀ LUẬT PHÁP

1. Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

 An unjust law is itself a species of violence.

Mahatma Gandhi     

2. Quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội.

Iudex damnatur ubi nocens absolvitur.

Publilius Syrus     

3. Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.

The strictest law sometimes becomes the severest injustice.

Benjamin Franklin  

4. Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.

Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.

Balzac    

5. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa.

Balzac       

6. Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.

Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant      

7. Một thói xấu ám ảnh của nền dân chủ là lấy dư luận thay thế cho luật pháp. Đây là hình thức thường gặp mà quần chúng thể hiện sự bạo ngược của mình.

It is a besetting vice of democracies to substitute public opinion for law. This is the usual form in which masses of men exhibit their tyranny.

James Fenimore Cooper    

8. Bảo vệ cho sự vô tội quan trọng hơn trừng phạt tội lỗi, bởi tội lỗi và tội ác thường xảy ra trên thế giới này nhiều tới mức không thể trừng phạt hết chúng. Nhưng nếu sự vô tội bị đưa ra trước vành móng ngựa và kết án, có thể bị xử tử, thì người dân sẽ nói, “việc tôi làm điều tốt hay điều xấu không quan trọng, bởi sự vô tội chẳng đem lại chút bảo vệ nào,” và nếu ý nghĩ đó hình thành trong tâm trí nhân dân thì đó sẽ là kết thúc của mọi sự an ninh.

It is more important that innocence be protected than it is that guilt be punished, for guilt and crimes are so frequent in this world that they cannot all be punished. But if innocence itself is brought to the bar and condemned, perhaps to die, then the citizen will say, “whether I do good or whether I do evil is immaterial, for innocence itself is no protection,” and if such an idea as that were to take hold in the mind of the citizen that would be the end of security whatsoever.

John Adams  

9. Luật pháp, với sự bình đẳng uy nghiêm, cấm cả người giàu lẫn người nghèo ngủ dưới cầu, ăn xin trên phố và trộm bánh mỳ.

The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

Anatole France   

10. Công lý mà tình yêu mang lại là sự đầu hàng, công lý mà luật pháp mang lại là sự trừng phạt.

Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.

Mahatma Gandhi  

11. Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.

In pessima republica plurimae leges.

Tacitus     

12. Quyết định của tòa án không bao giờ nên được in ra; về lâu về dài, chúng tạo nên một thế lực đối lập với luật pháp.

The decisions of law courts should never be printed: in the long run, they form a counter authority to the law.

Denis Diderot   

13. Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo; quá hà khắc, hiếm khi được thi hành.

Laws too gentle are seldom obeyed; too severe, seldom executed.

Benjamin Franklin   

14. Ở mặt tốt nhất, con người cao thượng nhất trong tất cả các loài động vật; tách khỏi luật lệ và công lý, anh ta trở thành tồi tệ nhất.

At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

Aristotle     

15. Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
(1) Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
(2) Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
(3) Nhân tình: Tính người hay, dở.

Bảo Huấn   

16. Người tốt không cần luật pháp để bảo mình phải hành động có trách nhiệm, còn người xấu tìm đường lách luật.

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws.

Plato    

17. Làm người tốt và làm người công dân tốt không phải lúc nào cũng như nhau.

It is not always the same thing to be a good man and a good citizen.

Aristotle     

18. Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.

The only stable state is the one in which all men are equal before the law.

Aristotle  

19. Chúng ta bị luật pháp trói buộc, để chúng ta có thể tự do.

We are bound by the law, so that we may be free.

Marcus Tullius Cicero    

20. Nhà tù được dựng lên bằng đá của Luật pháp. Nhà chứa được dựng lên bằng gạch của tôn giáo.

Prisons are built with stones of Law. Brothels with the bricks of religion.

William Blake  

21. Luật lệ hà khắc thường là bất công lớn.

Strict law is often great injustice.

Marcus Tullius Cicero   

22. Tôi thật mong ước chúng ta đang sống ở một thời đại mà ta không cần đến luật pháp để bảo vệ mình khỏi nạn phân biệt đối xử.

How I wish we lived in a time when laws were not necessary to safeguard us from discrimination.

Barbra Streisand    

23. Quan tòa trừng phạt kẻ vi phạm pháp luật giống như ngôi nhà đang cháy gây thương tổn cho người bên trong. Một người có thể bị thiêu chết trong nhà khi đang đi cướp, hay khi đang cứu bạn. Cũng tương tự, từ góc nhìn của đạo đức, công việc của quan tòa là thiện hay ác phụ thuộc vào việc những luật lệ mà anh ta thực thi là thiện hay ác.

The judge punishes lawbreakers as a burning house injures its occupants. A person may be burned to death while robbing a home or saving a friend. Similarly, from a moral point of view, the judge’s work is good or evil, depending on whether the laws he enforces are good or evil.

Thomas Szasz    

Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/310/sw/l/charmode/true/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn

Bài viết liên quan