Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp như thế nào.

Đăng ký thêm nghành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp như thế nào.


 Đang kinh doanh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới được không?

Khi doanh nghiệp phát triển, luôn có nhu cầu mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động góp phần thúc đẩy doanh nghiệp lớn mạnh; Trong đó có những lĩnh vực hoàn toàn mới với doanh nghiệp, việc nắm rõ quy định, thủ tục đăng ký kinh doanh các lĩnh vực mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

    Tôi là Giám đốc công ty TNHH hai thành viên Hoa Mai, công ty đã đi vào hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được 2 năm, ngành nghề kinh doanh: Buôn bán đồng hồ. Tuy nhiên, do nhu cầu cần mở rộng kinh doanh, tôi muốn mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua, bán vàng miếng có được không? Cần làm gì để bổ sung thông tin theo quy định của pháp luật.

Dựa trên yêu cầu của Qúy Khách cùng với đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật FDVN kính gửi đến Qúy Khách nội dung tư vấn cụ thể như sau:

    nhất, quy định của pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 quy định một trong các quyền của doanh nghiệp là “Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh”.

Vì vậy, Qúy Khách có quyền bổ sung các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm trong hoạt động doanh nghiệp của mình.

Căn cứ Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh với trình tự thủ tục sau:

Hồ sơ thông báo ( Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 Về Đăng ký doanh nghiệp.)

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định (Tùy vào từng trường hợp có thể là giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp,….).
 • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp nộp kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề và giấy tờ tùy thân của người có chứng chỉ hành nghề (Nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).

Thẩm quyền: (Khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP): Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, liên quan đến hoạt động bổ sung ngành nghề kinh doanh là mua bán vàng trang sức và mua bán vàng miếng.

Hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức và mua bán vàng miếng được quy định cụ thể tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, ngày 03/4/2012 Về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, để kinh doanh ngành nghề này, bên cạnh thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, Quý Khách cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đối với ngành nghề kinh doanh là mua bán vàng trang sức:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP thì: Đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Có đăng ký kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

 1. Đối với ngành nghề kinh doanh là mua bán vàng miếng:

Đối với ngành nghề kinh doanh này, tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP:

– Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

– Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

– Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng:

Hồ sơ: Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 6/6/2017 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng:

 1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này);
 2. b) Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh);
 3. c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản thể hiện địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh hoặc đã được thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 4. d) Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

Cơ quan có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối).

Thủ tục: Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ; pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp và tình hình trang thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Đối với doanh nghiệp của Qúy Khách trong trường hợp này chưa đáp ứng được điều kiện để kinh doanh ngành nghề mua bán vàng miếng vì không đáp ứng được điuề kiện “Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên” do đó, trong trường hợp này Doanh nghiệp của Quý Khách chỉ có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh là mua bán vàng trang sức như hướng dẫn nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

                                                                                                                      Dương Hoài Thương

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online