Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / CÔNG VĂN SỐ 443/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CÔNG VĂN SỐ 443/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

 • Ngày 15 tháng 02 năm 2023 Việc kiểm sát tối cao ban hành Công văn số 443/VKSTC-V9 Giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ KSVGQ các VVDS, HNGĐ

NỘI DUNG GIẢI ĐÁP

  1. Về kiểm sát quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án
  2. Về án phí, nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự

  + Về án phí trong vụ án dân sự

  + Về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm..

  + Về tính chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

  1. Về việc xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự
  2. Về thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện
  3. Về giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu
  4. Về giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
  5. Về giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất
  6. Về giải quyết tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng
  7. Về việc áp dụng Án lệ số 03/2016
  8. Về tài liệu là căn cứ xác định thiệt hại để giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  9. Về trách nhiệm bồi thường khi văn bản công chứng không đúng quy định

Công văn số 443/VKSTC-V9

Bài viết liên quan