Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / CÔNG VĂN SỐ 20/VKSTC-V4 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI 02 NGƯỜI TRỞ LÊN

CÔNG VĂN SỐ 20/VKSTC-V4 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÌNH TIẾT PHẠM TỘI ĐỐI VỚI 02 NGƯỜI TRỞ LÊN

  • Ngày 04 tháng 01 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Công văn số 20/VKSTC-V4 hướng dẫn áp dụng tình tiết phạm tội “Đối với 2 người trở lên”

Link PDF: Công văn số 20/VKSTC-V4

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online