Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / CÔNG VĂN 1189/GĐ-VC2 GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG VỀ TTDS, TTHC, DÂN SỰ, HNGĐ

CÔNG VĂN 1189/GĐ-VC2 GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG VỀ TTDS, TTHC, DÂN SỰ, HNGĐ

Ngày 11 tháng 10 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Công văn số 1189/GĐ-VC2 về việc tổng hợp, giải đáp khó khăn, vướng mắc của VKS các tỉnh, TP khu vực MT-TN

CÁC VƯỚC MẮC ĐƯỢC GIẢI ĐÁP GỒM

– Về việc định giá tài sản trong các vụ án dân sự

– Về khoản lãi chậm trả do không trả lãi đúng hạn

– Quy định thời gian đưa ra yêu cầu phản tố

– Khó khăn trong giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng căn hộ codotel

– Xác định thẩm quyền giải quyết đối với vụ án có yêu cầu hủy Giaayschuwngs nhận quyền sử dụng đất

– Xác định nghĩa vụ liên đới của vợ chồng

– Xác định hôn nhân thực tế chấm dứt

CÔNG VĂN 1189/GĐ-VC2

Bài viết liên quan