Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / CÔNG TY TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ BỊ XỬ KÝ KHÔNG?

CÔNG TY TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ BỊ XỬ KÝ KHÔNG?

Tình huống pháp lý: Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh có bị xử ký không?

Tôi là Hoàng  T. Anh, tôi thành lập công ty vào năm 2015, đến tháng 03 năm 2018 thì tôi phát hành thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Từ đó đến nay tôi vẫn chưa hoạt động lại. Vậy mong Luật sư FDVN (FDVN) có thể tư vấn cho tôi được biết nếu tiếp tục không hoạt động thì công ty tôi có bị xử lý hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1] Các quy định của pháp luật liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau: “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Mặt khác tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  có quy định: “Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh không được quá 01 năm. Khi hết thời hạn thông báo mà vẫn tạm ngừng thì phải có thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhưng tối đa không quá 02 năm. Công ty Quý Khách có thông báo tạm ngừng kinh doanh vào tháng 03 năm 2018 tính đến tháng 06 năm 2020 đã quá 02 năm nên Công ty của Quý Khách sẽ chịu chế tài của pháp luật.

[2] Xử lý khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn cho phép

Căn cứ vào Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
  2. b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;
  3. c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
  4. d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.”

Như vậy, trong trường hợp công ty của Quý Khách tạm ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

[3] Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trình tự thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

  • Trường hợp Công ty của Quý Khách vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh , Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc xem xét nội dung giải trình
  • Sau khi nhận được Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 203 Luật doanh nghiệp.
  • Thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được nhập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi sang cơ quan thuế.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Đinh Thị Thông – Công ty Luật FDVN

———-

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online