Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Công ty muốn mở thêm xưởng sản xuất thì có cần phải thành lập chi nhánh hay không?

Công ty muốn mở thêm xưởng sản xuất thì có cần phải thành lập chi nhánh hay không?

Công ty chúng tôi muốn mở xưởng sản xuất dệt may bên ngoài công ty. Tôi muốn hỏi luật sư việc mở xưởng sản xuất ngoài công ty này có cần phải làm thủ tục thành lập chi nhánh hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn Qúy Khách gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
  2. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Theo quy định đã trích dẫn nêu trên, xưởng sản xuất thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, có tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì vậy, công ty bạn muốn thành lập xưởng bên ngoài công ty thì có thể làm hồ sơ đăng ký chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP: “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.” Theo quy định này, địa điểm kinh doanh chỉ được thành lập trong trường hợp công ty của bạn ở cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Nếu xưởng giặt là này ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chị đặt trụ sở chính thì phải làm chỉ tục thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

CVPL: Ngô Thị Mỹ Trâm – FDVN LawFirm

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

Luật sư tại Quảng Ngãi

539 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online