Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / Công nhân có được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để mua nhà ở xã hội?

Công nhân có được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để mua nhà ở xã hội?

Tôi hiện đang làm công nhân cho một công ty ở KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng. Nghe tin Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp vay vốn mua nhà ở xã hội nên xin hỏi liệu chúng tôi có thuộc diện được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở không? Nếu được thì chúng tôi cần phải có những điều kiện gì? (Trần Văn Lâm, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Trả lời: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ,  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN hướng dẫn có quy định đối tượng được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội và đối tượng được vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 là: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Như vậy, bạn là công nhân đang làm việc cho doanh nghiệp cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn mua nhà ở xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Về điều kiện để được vay vốn, bạn phải có hợp đồng đã ký với chủ đầu tư sau ngày 07/01/2013 khi thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội. Trường hợp bạn mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/mphải có đầy đủ các điều kiện sau đây: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội (có căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân thấp hơn 8m2 sử dụng/người, diện tích khuôn viên đất của nhà ở riêng lẻ thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở, nếu tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên; Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN thì người vay phải có mục đích vay vốn để trả khoản tiền chưa thanh toán mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại đối với các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 07/01/2013; Có đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại và cam kết khách hàng, các thành viên trong hộ gia đình của khách hàng chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở; Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay (tối thiểu không vượt quá 20% phương án vay). Các ngân hàng được cho vay theo chương trình hỗ trợ này là: NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; NH TMCP Công thương Việt Nam; NH TMCP Ngoại thương Việt Nam; NH TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Luật sư LÊ CAO

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online