Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ VỀ HƯU THÌ CÓ ĐƯỢC COI THI, CHẤM THI TẠI MỘT CUỘC THI CỦA CẤP THÀNH PHỐ/TỈNH TỔ CHỨC HAY KHÔNG?

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ VỀ HƯU THÌ CÓ ĐƯỢC COI THI, CHẤM THI TẠI MỘT CUỘC THI CỦA CẤP THÀNH PHỐ/TỈNH TỔ CHỨC HAY KHÔNG?

Tình huống pháp: Công chức, viên chức đã về hưu thì có được coi thi, chấm thi tại một cuộc thi của cấp thành phố/tỉnh tổ chức hay không?

Một công chức, viên chức trước đây công tác tại một Sở, nhưng đã về hưu, nay người này có được coi thi, chấm thi một cuộc thi của cấp thành phố/tỉnh tổ chức hay không? Các căn cứ pháp lý liên quan đến vấn đề này? Mong Luật sư FDVN (FDVN) có thể tư vấn và sớm phản hồi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1] Công chức, viên chức đã về hưu thì có được coi thi, chấm thi tại một cuộc thi của cấp thành phố/tỉnh tổ chức hay không?

Liên quan đến kỳ thi cấp thành phố/tỉnh tổ chức, hiện nay có một số kỳ thi như sau: Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi; Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông; Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

  1. ĐỐI VỚI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có thể hiện: “Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo…. tham khảo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia để quy định cụ thể việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở tại địa phương, đơn vị.”

Như vậy, đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham khảo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia để quy định việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi tại cấp cơ sở của địa phương mình.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 về Hội đồng coi thi và Điều 29 về Hội đồng chấm thi của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia Ban hành theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT:

Điều 24. Hội đồng coi thi

2.Cơ cấu và thành phần Hội đồng coi thi:

a) Cơ cấu và thành phần Hội đồng coi thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

– Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo của đơn vị dự thi không có thí sinh tham gia thi tại Hội đồng coi thi đó (gọi tắt là đơn vị dự thi khác);

– 02 Phó Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo đơn vị dự thi, hoặc lãnh đạo cấp phòng (hoặc cấp tương đương) của đơn vị dự thi, hoặc Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Trong 02 Phó Chủ tịch Hội đồng, có 01 Phó Chủ tịch thường trực là người của đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi (gọi tắt là đơn vị dự thi sở tại), Phó Chủ tịch còn lại là người của đơn vị dự thi khác;

– 02 thư ký: cán bộ, chuyên viên, giảng viên hoặc giáo viên cấp trung học phổ thông của đơn vị dự thi. Trong hai (02) thư ký, có một (01) người thuộc đơn vị dự thi sở tại và một (01) người thuộc đơn vị dự thi khác;

– Giám thị: cán bộ, chuyên viên, giảng viên, giáo viên cấp trung học phổ thông của các đơn vị dự thi khác;

[1] Điều 29. Hội đồng chấm thi

2.Cơ cấu và thành phần Hội đồng chấm thi:

a) Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hoặc lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học hoặc Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Thư ký: chuyên viên, nhân viên của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Mỗi môn thi có một tổ chấm thi do Tổ trưởng phụ trách trực tiếp. Các giám khảo là các chuyên gia khoa học, nghiên cứu viên, chuyên viên, giảng viên đại học, giáo viên giỏi cấp trung học phổ thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Quy chế này; ngoài ra, các giáo viên giỏi cấp trung học phổ thông tham gia Hội đồng chấm thi phải là người thuộc biên chế của trường trung học phổ thông chuyên và không có học sinh dự thi tại năm tham gia Hội đồng chấm thi;

Như vậy,theo quy định nêu trên thì thành phần của hội đồng coi thi và chấm thi là những người hiện đang công tác, làm việc tại các đơn vị về giao dục, không có người đã nghỉ hưu tham gia coi thi và chấm thi. Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia là cơ sở để các tỉnh tiến hành tổ chức và thành lập hội đồng thi tuyển, coi thi, chấm thi, vậy nên các điều kiện, tiêu chuẩn đều dựa vào Thông tư nêu trên của Bộ Giáo dục. Do đó, viên chức, công chức đã về hưu chưa có cơ sở để được tham gia vào thành viên coi thi, chấm thi.

  1. ĐỐI VỚI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo tại Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông thể hiện:

Điều 8. Hội đồng tuyển sinh

1.Thành Phần.

a) Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng;

b) Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng;

c) Thư ký và một số uỷ viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh do sở giáo dục và đào tạo quy định.

3. Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.”

Ngoài ra, tham khảo tại Công văn số 1402/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 – 2021, tại phần kế hoạch công việc triển khai có thể hiện, “Sở Giáo dục và Đào tạo gửi nhu cầu số giáo viên làm cán bộ coi thi về các cơ sở giáo dục” và Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là đơn vị thực hiện.

Theo nội dung tại Công văn số 1524/SGDĐT-QLT ngày 19/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tại phần Tổ chức coi thi (Mục IV, thành phần điểm thi) thể hiện: “Cán bộ coi thi: 50% là giáo viên THCS; 50% là giáo viên THPT.”

Như vậy, căn cứ Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn thực hiện tuyển sinh tại 02 (Hai) thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội thì điểm thi, hội đồng thi được thành lập theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành viên phục vụ kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập, cán bộ coi thi là giáo viên đang công tác, làm việc tại trường THCS, THPT, không có thể hiện cán bộ, công chức, viên chức của một Sở ban ngành đã về hưu được tham gia.

  1. ĐỐI VỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thể hiện Hội đồng thi như sau:

“a) Thành phần Hội đồng thi: Chủ tịch là Giám đốc sở GDĐT (hoặc là Phó Giám đốc sở GDĐT, trong trường hợp đặc biệt); các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc sở GDĐT và một số Trưởng phòng chuyên môn của sở GDĐT; các ủy viên là lãnh đạo một số phòng của sở GDĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông, trong đó ủy viên thường trực là lãnh đạo phòng có chức năng quản lý công tác thi tốt nghiệp THPT của sở GDĐT (gọi chung là phòng Quản lý thi);

Đồng thời, căn cứ vào Điều 20 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT về việc coi thi: “Điều 20. Ban Coi thi  

1. Thành phần: Trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng Quản lý thi của sở GDĐT, các Phó Trưởng ban khác là lãnh đạo sở GDĐT, lãnh đạo một số phòng thuộc sở GDĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông; các ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của sở GDĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

3. Giám đốc sở GDĐT căn cứ số lượng thí sinh ĐKDT tại Hội đồng thi và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi.

a) Thành phần: Trưởng Điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; một Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác; Thư ký Điểm thi là Thư ký hội đồng hoặc giáo viên trường phổ thông; CBCT là giáo viên trường phổ thông hoặc trường THCS trên địa bàn tỉnh; cán bộ giám sát phòng thi là giáo viên trường phổ thông; trật tự viên, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường nơi đặt Điểm thi và công an, kiểm soát viên quân sự;”

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 26 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT về thành phần ban chấm thi bài thi tự luận quy định như sau:

“a) Trưởng ban Chấm thi tự luận do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban Chấm thi tự luận là lãnh đạo các phòng thuộc sở GDĐT và các trường phổ thông, trong đó, Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo Phòng Quản lý thi hoặc phòng Giáo dục Trung học của sở GDĐT;

b) Một Phó Trưởng ban có chuyên môn đúng với bài thi tự luận được giao kiêm nhiệm làm Trưởng môn chấm thi;

c) Ban Chấm thi tự luận có ít nhất hai Tổ Chấm thi dưới sự quản lý, điều hành của Trưởng môn chấm thi; mỗi Tổ Chấm thi có Tổ trưởng và cán bộ chấm thi (CBChT) là công chức, viên chức, giáo viên đã và đang trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi tự luận được chấm; thành viên Ban Thư ký, Ban Làm phách của Hội đồng thi không tham gia chấm thi.”

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư nêu trên quy định về thành phần ban chấm thi trắc nghiệm:

“a) Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;

  1. b) Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo các phòng thuộc sở GDĐT và lãnh đạo các trường phổ thông;
  2. c) Tổ Chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm do lãnh đạo Ban Chấm thi trắc nghiệm kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông;
  3. d) Tổ Thư ký chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông;

đ) Tổ Giám sát chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc sở GDĐT và trường phổ thông.”

Như vậy, theo các trích dẫn nêu trên thì thành viên trong hội đồng thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi đều là những cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên hiện đang công tác thuộc sở GDĐT và trường phổ thông. Do vậy, trường hợp công chức, viên chức đã nghỉ hưu thì không đáp ứng các điều kiện để coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. Theo Đinh Thị Thông Công ty Luật FDVN

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan