Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / COMMERCIAL LAW OF THE EUROPEAN UNION

COMMERCIAL LAW OF THE EUROPEAN UNION

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”COMMERCIAL LAW OF THE EUROPEAN UNION  trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Mời tải sách theo link đính kèm:

COMMERCIAL LAW OF THE EUROPEAN UNION

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online