Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Có thể trả lương cho chuyên gia nước ngoài bằng ngoại tệ?

Có thể trả lương cho chuyên gia nước ngoài bằng ngoại tệ?

Hỏi: Công ty chúng tôi hoạt động trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Hiện có thuê nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty. Những chuyên gia này có mở tài khoản bằng ngoại tệ (USD) tại các tổ chức tín dụng và có nhu cầu được thanh toán tiền lương bằng USD cho họ thông qua các tài khoản đó. Vậy Công ty chúng tôi có được mở tài khoản bằng ngoại tế (USD) để thanh toán tiền lương cho các chuyên gia này hay không?(Nguyễn Hoài Trung, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng)

Trả lời: Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối thì về nguyên tắc các giao dịch, thanh toán … trên lãnh thổ Việt Nam không được sử dụng ngoại hối. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cụ thể thì doanh nghiệp được thực hiện các giao dịch, thanh toán bằng ngoại tệ.

Cụ thể, theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 30 Nghị định 160/2006/NĐ-CP thì tổ chức được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch chi chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài.

Như vậy, trong trường hợp này các chuyên gia mà công ty bạn thuê là người nước ngoài có tài khoản bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, nên theo quy định chúng tôi nêu trên thì công ty bạn được mở và sử dụng tiền gửi bằng ngoại tệ để chi trả lương cho các chuyên gia người nước ngoài tại các tổ chức tín dụng được phép.

Luật sư Lê Cao

(Báo Tuổi trẻ 24h Ngày 15/7/2013)

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online