Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Có quyền được khởi kiện khi chủ sử dụng đất liền kề làm hàng rào trên lối đi chung?

Có quyền được khởi kiện khi chủ sử dụng đất liền kề làm hàng rào trên lối đi chung?

Năm 2000, tôi có mua của ông A 1 thửa đất (bên cạnh nhà ông A). Từ trước đến nay gia đình tôi và ông A sử dụng 1 lối đi chung, tuy nhiên, trong thời gian gần đây giữa hai nhà có xảy ra mâu thuẫn, ông A đã xây hàng rào gây khó khăn trong việc đi lại của gia đình tôi. Tôi đã nói chuyện với ông A về việc để lại lối đi cũ từ trước đến nay nhưng ông A nói rằng lối đi này thuộc đất của ông, ông muốn làm gì thì làm. Hiện nay, gia đình tôi không còn lối đi ra đường chính nào khác ngoài con đường này vì nhà tôi cũng bị bao bọc bởi những hộ khác. Vậy tôi có quyền sử dụng chung lối đi với ông A được không?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu của Quý Khách cùng với đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật FDVN kính gửi đến Qúy Khách nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Đối với vấn đề về lối đi chung giữa các bất động sản liền kề, Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

  1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  1. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.
  2. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong mà không có đền bù.

Đồng thời, quyền về lối đi trên bất động sản liền kề cũng đã được quy định trong Luật đất đai 2013 tại Điều 171 theo đó:

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

  1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.
  2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

Trong trường hợp này, lối đi chung này giữa hai nhà đã được sử dụng chung từ trước đến nay và nhà Anh/Chị không có lối đi khác ngoài lối đi này. Do đó, đối chiếu quy định nêu trên, chủ sử dụng đất liền kề là ông A phải tạo điều kiện cho gia đình Anh/Chị lối đi ra. Trường hợp có sự tranh chấp có thể yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/chị.

Theo CVPL: Dương Hoài Thương

Công ty Luật FDVN.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online