Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / CÓ HỎA HOẠN THÌ CHỦ TRỌ HAY NGƯỜI THUÊ BỒI THƯỜNG?

CÓ HỎA HOẠN THÌ CHỦ TRỌ HAY NGƯỜI THUÊ BỒI THƯỜNG?

Vừa qua trong lúc đang đun nước thì ổ điện phòng tôi phát nổ và cháy lan ra cả dãy trọ, làm cho đồ trong phòng tôi bị cháy rụi và những phòng khác bị thiệt hại về tài sản. Chủ trọ cho rằng do tôi đun nước quá tải nên chập điện và yêu cầu bồi thường cho những phòng xung quang bị thiệt hại nhưng khi được cơ quan phòng cháy chữa cháy kiểm tra đường dây điện thì phát hiện đường dây điện của nhà trọ đã cũ nên ảnh hưởng đến việc tải điện, đồng thời, hệ thống tự động ngắt điện không hoạt động. Vậy trường hợp này ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường? Mong Quý Công ty tư vấn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  1. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  2. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ được đặt ra khi có thiệt hại thực tế xảy ra, theo đó,  Anh/Chị và những người cùng dãy trọ do hỏa hoạn sẽ mà phát sinh thiệt hại thực tế về tài sản thì đó là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Để xác định ai là người có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cần phải xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn nêu trên.

Trường hợp nếu xác định nguyên nhân cháy nổ là các đường dây điện ở nhà trọ đã cũ không đảm bảo an toàn, đồng thời, hệ thống tự ngắt điện khi có chập điện bị hỏng nhưng không thay thế thì chủ nhà trọ, người sở hữu nhà trọ có các đường dây điện  nêu trên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bởi Ngô Thị Mỹ Trâm – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online