Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Có được đăng ký lại việc kết hôn ở nơi khác hay không?

Có được đăng ký lại việc kết hôn ở nơi khác hay không?

      Vợ chồng tôi kết hôn được 20 năm rồi. Nay vì công việc nên gia đình tôi chuyển đến nới khác sống. Bấy giờ tôi mới biết giấy đăng ký kết hôn đã bị mờ và hư hỏng. Tôi muốn hỏi vợ chồng tôi có thể làm lại giấy đăng ký kết hôn không phải ở nơi đã đăng ký trước đó mà ở địa phương khác được không?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

“1.Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2.Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3.Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký lại kết hôn sẽ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.

Căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, theo đó, thủ tục đăng ký lại kết hôn như sau:

“1.Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

  1. a) Tờ khai theo mẫu quy định;
  2. b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

2.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4.Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.”

Như vậy, trong trường hợp mất Giấy chứng nhận kết hôn thì anh chị có thể làm lại Giấy chứng nhận kết hôn tại Ủy ban nhân dân nơi anh chị mới chuyển đến cư trú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi anh chị cư trú trước đây để xác nhận lại thông tin về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương và thủ tục sẽ được thực hiện theo quy định của Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

                                                                                       Hoàng Thúy Quỳnh – Công ty Luật FDVN

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:         

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan