Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Có được bán phần đất nằm trong sở hữu chung theo phần hay không?

Có được bán phần đất nằm trong sở hữu chung theo phần hay không?

   Có được bán phần đất nằm trong sở hữu chung theo phần hay không?

Ngày 19/05/2017 Tôi và bà Đặng Thị Mỹ H có cùng nhận chuyển nhượng 1 thửa đất có diện tích 600m2 với giá 2 tỷ đồng thời giữa tôi và bà H cùng thỏa thuận tôi góp 1 tỷ đồng tương ứng với quyền sử dụng 300m2 đất. Ngày 20/6/2017 chúng tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tôi và bà Đặng Thị Mỹ Hạnh đồng chủ sử dụng đất. Nay, do nhu cầu mở rộng kinh doanh và cần tiền nên tôi muốn chuyển nhượng lại phần của tôi cho người khác có được không?

Dựa trên yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty Luật FDVN đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về sở hữu chung theo phần

Theo như bạn trình bày, giữa bạn và bà H có sự thỏa thuận về việc góp vốn và cùng sở hữu chung 01 diện tích đất. Thực tế bạn đã góp 01 tỷ đồng để được quyền sở hữu 300m2 trong tổng 600m2 đất sở hữu chung với bà H. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã thể hiện bạn và bà H là đồng chủ sử dụng thửa đất này. Do vậy, đây là hoạt động sở hữu chung theo phần được quy định tại Điều 209 Bộ luật Dân sự 2015: “1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

  1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Thứ hai, quyền định đoạt đối với tài sản chung theo phần

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 218 quy định về việc định đoạt tài sản chung như sau:

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình…

  1. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.”

Đối chiếu với quy định trên, thì bạn có các quyền định đoạt đối với phần sở hữu của mình. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện theo trình tự đã được pháp luật quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của bạn trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho bạn.

                                                                                                       Theo CVPL: Dương Hoài Thương

…………………………………………………………………………………………………………………………………Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

 

Bài viết liên quan