Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại / Có bắt buộc phải thông báo với cơ quan Nhà nước trước khi thiết lập website để bán hàng không?

Có bắt buộc phải thông báo với cơ quan Nhà nước trước khi thiết lập website để bán hàng không?

Công ty chúng tôi muốn thiết lập một website điện tử để trưng bày và giới thiệu sản phẩm là hàng gia dụng như bàn, ghế, tủ…. đến người tiêu dùng. Vậy cho tôi hỏi có cần phải làm thủ tục thông báo hay đăng ký về website này không? Nếu tôi không làm các tục trên thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

  1. Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử

Hình thức các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tự thiết lập các trang website điện tử để phục vụ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng; bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình được quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, ngày 16/5/2013 Về thương mại điện tử; các Website đó được gọi là Website thương mại điện tử bán hàng.

Tiếp đó, theo quy định tại Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP thì một trong các điều kiện để thiết lập website thương mại điện tử bán hàng là trước đó phải thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Do đó, thủ tục thông báo là bắt buộc trước khi Anh/Chị có ý định thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử được thực hiện theo trình tự sau:

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo webside thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Công ty Anh/Chị cần truy cập vào địa chỉ nêu trên và thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

  • Tên công ty;
  • Số đăng ký kinh doanh của công ty;
  • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
  • Địa chỉ trụ sở của công ty;
  • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, công ty sẽ nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

  • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, công ty sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
  • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, công ty cần phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, công ty phải tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, công ty sẽ nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4, nếu công ty không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho công ty qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của công ty tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

* Lưu ý:

– Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, công ty anh/ chị phải cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và khai báo thông tin theo mẫu.

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu công ty không tiến hành cập nhật, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của công ty trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Trong vòng 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu công ty vẫn không có phản hồi thì Bộ Công Thương hủy bỏ thông tin thông báo trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Sau khi hoàn thành các thủ tục như trên là công ty anh/ chị có thể thiết lập website thương mại bán hàng đúng pháp luật để thực hiện việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm của công ty.

  1. Về xử lý hành vi không thông báo thiết lập wepsite thương mại điện tử.

Hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp (Khoản 32 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP, ngày 19/11/2015). Đồng thời sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan