Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần

Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần

Tôi muốn chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần phải làm như thế nào. Mong Quý công ty tư vấn giúp tôi vấn đề trên.

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Anh/Chị, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty Luật FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, Các phương thức có thể chuyển đổi Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần. (Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014)

 • Một là, Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm ít nhất 02 thành viên là tổ chức hoặc cá nhân khác góp vốn;
 • Hai là, Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Ba là, Kết hợp phương thức trên.

Thứ hai, Trình tự chuyển đổi Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần.

Một là, Thành phần hồ sơ: (Khoản 4 Điều 25, Khoản 4 Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Hai là, Trình tự thủ tục: (Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014)

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty trongthời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Bước 2: Cơ quan đăng kýdoanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ba là, Số Lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ

Bốn là, Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

Năm là, Thời gian:  (Khoàn 3 Khoản 5 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014)

 • 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thủ tục cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/chị.

Theo CVPL: Trương Hồng Vỹ. Công ty Luật MTV FDVN.

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:         

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan