Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV chết thì phải làm như thế nào?

Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV chết thì phải làm như thế nào?

Chủ sở hữu Công ty một thành viên là cá nhân mất đột ngột nên không để lại di chúc, trong thời gian chờ xác lập văn bản xác nhận quyền thừa kế, tình hình hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn nhất là các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án do không có người quản lý, điều hành.

Do đó, Công ty đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hướng dẫn trình tự, thủ tục và thực hiện cấp giấy đăng ký thay đổi chuyển đổi loại hình sang Công ty cổ phần (các cổ đông là vợ và con của Chủ sở hữu đã mất), hoặc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật để tiếp tục quản lý điều hành các hoạt động của công ty trong lúc chờ văn bản xác nhận quyền thừa kế. Vậy trong trường hợp này:

  1. Nếu chưa có văn bản xác nhận quyền thừa kế thì công ty có cách nào thực hiện chuyển đổi hoặc thay đổi người đại diện PL được ko?
  2. Dưới góc độ Cơ quan ĐKKD thì xử lý như thế nào.?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Anh/chị, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty TNHH MTV FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Quy định của pháp luật về trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân chết.

Tại Khoản 3 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định: Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.

Như vậy trong trường hợp này phát sinh 02 thủ tục sau khi chủ sở hữu Công ty là cá nhân chết, bao gồm:

[a]. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty: Quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 Về Đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

[b]. Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty: Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Khoản 4 Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

[c]. Về văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp:

Trong trường hợp này vì người chết không để lại di chúc nên văn bản xác nhận quyền thừa kế ở đây được hiểu là văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế của những người thừa kế theo pháp luật hoặc bản án/quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân có thẩm quyền…

2. Trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh trong trường hợp này

[a]. Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên thấy rằng pháp luật chỉ cho phép Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh được tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty, thay đổi loại hình Công ty khi dựa trên hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ nêu trên. Pháp luật không cho phép Phòng Đăng ký kinh doanh chủ động thực hiện thay hay có các chỉ đạo, hưởng dẫn trái với nội dung nêu trên.

Quy định này của Luật Doanh nghiệp 2014 cũng phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật Dân sự 2015 về quyền bình đẳng thừa kế; thừa kế di sản để lại của người chết hoặc theo di chúc hoặc theo hàng thừa kế pháp luật, không dựa trên sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước….

[b]. Trường hợp Công ty có yêu cầu hỗ trợ, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể có văn bản hướng dẫn Công ty thực hiện theo các quy định pháp luật nêu trên, hướng dẫn người thừa kế hợp pháp nhanh chóng lập văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp để nhanh chóng ổn định lại cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty, tránh những tổn hại không đáng có. Các hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh phải tuân theo các quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/Chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/Chị.

Theo CVPL: Dương Hoài Thương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan