Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CHÍNH TRỊ NƯỚC MỸ

CHÍNH TRỊ NƯỚC MỸ

“Quyền của Tổng thống to thì to thật, vì chính ông là người chỉ huy đường lối chính trị của toàn quốc nhưng gặp giới hạn trong thời gian 4 năm. Nếu làm việc hay, được dân tín nhiệm, Tổng thống có thể ở lại…, nhưng nếu tỏ ra bất lực hoặc có khuynh hướng độc tài thì rất ít hy vọng được tái cử. Tóm lại, tuy không trách nhiệm cụ thể với ai, nhưng thực ra Tổng Thống chịu trách nhiệm trước dư luận của toàn thể quốc dân. Quốc dân Mỹ là vị thẩm phán tối cao luận công định tội Tổng Thống Mỹ. …”

Mời xem đầy đủ sách tại link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/17rvGf_B-KqOKaGmmvXOGgPYw51EkRGIE/view?usp=sharing

 

Bài viết liên quan