Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CHẾ ĐỘ TƯ PHÁP

CHẾ ĐỘ TƯ PHÁP

“Muốn xây dựng một trật tự vững bền cho xã hội, luật pháp cần nhắm vào ba mục tiêu, thứ nhất là công bằng xã hội để tạo điều kiện đồng đều cho mọi người phát huy nhân phẩm; thứ nhì là ý chí chung của nhân dân mà luật pháp phải thể hiện qua một chế độ tự do dân chủ chân chính; và sau cùng là một nền tư pháp thích hợp để cho luật nước được tôn trọng”.. (Lời Mở Đầu)

Mời tải sách về theo link đính kèm:

Sách Chế độ Tư Pháp

Bài viết liên quan