Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 04 ÁN LỆ MỚI SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG XÉT XỬ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 04 ÁN LỆ MỚI SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG XÉT XỬ

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 323/QĐ-CA NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 04 ÁN LỆ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THÔNG QUA, ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG XÉT XỬ KỂ TỪ NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022

CÁC ÁN LỆ MỚI GỒM:

  1. Án lệ số: 53/2022/AL về Hủy kết hôn trái pháp luật;
  2. Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục;
  3. Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức;
  4. Án lệ số: 56/2022/AL về việc tranh chấp di dời mồ mả.

Link PDF:  4 Án Lệ Mới

Bài viết liên quan