Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CÂU ĐỐ VIỆT NAM

CÂU ĐỐ VIỆT NAM

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”CÂU ĐỐ VIỆT NAM ” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Kính mời tải sách đính kèm:

CÂU ĐỐ TẬP 01

CÂU ĐỐ TẬP 02

CÂU ĐỐ TẬP 03

Bài viết liên quan