Feel free to go with the truth

Trang chủ / Video

Cuộc thi “Tài năng nghề luật lần thứ 3 năm 2024”

Chiều ngày 29/6, Trường Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp với Công ty luật FDVN tổ chức cuộc thi “Tài năng nghề luật lần thứ 3 năm 2024” với chủ đề “Bảo vệ quyền công dân trong kỷ nguyên số” với sự tham gia của sinh viên đến…