Feel free to go with the truth

Trang chủ / Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Giữ nguyên bản án sơ thẩm không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài vì Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết khi có vi phạm về thủ tục tố tụng; không đảm bảo nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam

NHẬN ĐỊNH: Căn cứ tài liệu, chứng cứ do các bên đương sự xuất trình và Toà án thu thập được; căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên họp, Hội đồng xét đơn yêu cầu thấy: [1]. Về tố tụng: – Về thẩm quyền xét đơn yêu cầu: Người phải thi hành là Công t…