Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy Nghị quyết của đại hội cổ đông và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi khi cổ đông không công nhận

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ, lời trình bày của các bên đương sự, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc Toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn huỷ Nghị quyết Đại hội đồ…

Tổng hợp 20 bài báo pháp lý về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

FDVN giới thiệu tài liệu “Tổng hợp 20 bài báo pháp lý về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.  Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn…