Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại

Toàn văn 70 Án lệ Việt Nam

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu TOÀN VĂN 70 ÁN LỆ VIỆT NAM. Ngày 01/10/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 364/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao công bố 07 án lệ mới đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án n…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Sửa án sơ thẩm tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá (từ chối nhận hàng hóa nên phải bồi thường và bị phạt vi phạm)

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Về thủ tục tố tụng: [1] Về việc vắng mặt của đương sự: Tòa án đã triệu tập hợp lệ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan NLQ1 nhưng NLQ1 vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ quy đ…

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Giữ án tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp đất vay vốn ngân hàng của Hộ gia đình nhưng thành viên Hộ gia đình chưa đồng ý thế chấp

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: [1]. Ngày 15/10/2007, Công ty TNHH T (Viết tắt là Công ty T) ký Hợp đồng tín dụng số TP 0107 với Ngân hàng N – Chi nhánh H (viết tắt là Ngân hàng) để vay số tiền 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng). [2]. Tài sản bảo đảm…

Điều kiện DDP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DDP LÀ GÌ? DDP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered Duty Paid, nghĩa là: giao hàng đã thông quan) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngư…

Điều kiện DPU là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DPU LÀ GÌ? DPU (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place Unloaded, nghĩa là Giao hàng đã dỡ) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ ngườ…

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người bán và người mua

I. ĐIỀU KIỆN DAP LÀ GÌ? DAP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place, nghĩa là: Giao hàng chưa dở[1]) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bá…
Hỗ trợ online