Feel free to go with the truth

Trang chủ / Công Chứng

Có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà lập di chúc không?

Ba tôi nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn minh mẫn nhưng do bị ngã xe nên chân đau không thể đi lại được. Bây giờ ba tôi muốn lập di chúc có công chứng nhưng việc đi lại rất khó khăn. Vậy có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà để lập di chúc không? Thủ tục th…
Hỗ trợ online