Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CẨM NANG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CẨM NANG QUẢN TRỊ CÔNG TY

LỜI TỰA

Dự án Quản trị công ty tại Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) với sự hợp tác của Phần Lan, Ai len, Hà Lan, New Zealand và Thụy Sỹ.

Các hoạt động của Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm 2009 với mục tiêu trợ giúp các công ty và các ngân hàng tại Việt Nam cải thiện chất lượng Quản trị công ty. Tại sao Quản trị công ty lại quan trọng? Quản trị công ty tốt sẽ giúp cho công ty tạo được lợi nhuận vững chắc, tăng cường khả năng phát triển và huy động tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài, từ thị trường trong nước và quốc tế, từ khu vực Nhà nước và tư nhân. Một yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp là lòng tin. Lòng tin được phản ánh thông qua một hệ thống Quản trị công ty tốt. Nếu không tạo dựng được lòng tin, sẽ rất khó thu hút được các nhà đầu tư. Điều này ngày càng trở nên đúng hơn bao giờ hết, đặc biệt là từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây nhất năm 2008. Bên cạnh đó, người lao động cũng muốn được đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ được hưởng một phần lợi nhuận từ công sức lao động và năng lực mà họ bỏ ra. Việc quản trị công ty tốt sẽ giúp các công ty tạo dựng uy tín, thu hút được đội ngũ lao động tốt và gắn bó họ với công ty.

Dự án Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam nhằm mục đích giúp các công ty tăng cường lòng tin giữa công ty và các bên có liên quan trong công ty. Chúng tôi trợ giúp các công ty và các bên có liên quan tạo ra một môi trường dựa trên nền tảng của trách nhiệm và tính giải trình, cởi mở, minh bạch, dựa trên việc đánh giá năng lực và các cam kết thực sự,và dựa trên cơ sở các chuẩn mực Quản trị công ty đã được công nhận. Dự án có mục tiêu trợ giúp cho các nhà lập pháp trong việc soạn thảo các văn bản luật mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành. Mục đích của Dự án cũng nhằm trợ giúp các cơ quan chức năng xây dựng các quy tắc Quản trị công ty và giúp các trường đại học đưa bộ môn Quản trị công ty vào chương trình giảng dạy của họ. Với việc xuất bản cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty này, IFC mong muốn được đóng góp vào việc tăng cường và cải thiện chất lượng hoạt động Quản trị công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Cẩm nang này không chỉ được sử dụng bởi các học giả và sinh viên mà còn được sử dụng bởi các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc điều hành và các đối tượng quan tâm đến chủ đề này nhằm giúp họ hiểu được trách nhiệm của mình và làm tốt công tác Quản trị công ty.

Juan Carlos Fernandez Zara

Giám đốc Dự án Dự án Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam

Mời tải sách về theo link đính kèm:
Sách Cẩm Nang Quản trị Công ty

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online