Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Có được bắt nhân viên cam kết làm việc sau khi đã được đào tạo không?

Có được bắt nhân viên cam kết làm việc sau khi đã được đào tạo không?

Tôi đang có dự định mở một cửa hàng chuyên về cắt tóc, trang điểm, chụp ảnh, với số lượng nhân viên khoảng 18 người. Để làm chuyên nghiệp, tôi dự định thuê chuyên gia về đào tạo lại nhân viên cách thức thực hiện công việc, nâng cao thêm nghiệp vụ.

Và tôi rất lo ngại nhân viên sau khi được đào tạo sẽ không ở lại làm việc cho tôi. Do vậy, tôi có thể yêu cầu các nhân viên ký cam kết làm việc cho tôi ít nhất 03 năm sau khi được đào tạo không?

Mong luật sư cho tôi ý kiến, cách thức thực hiện tốt nhất.

FDVN tư vấn:

Công ty Luật TNHH MTV FDVN cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, FDVN tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động 2012: Trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động, thì hai bên sẽ phải kết Hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Và theo quy định tại khoản 2 của Điều này, thì Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Các chi phí đào tạo thông thường bao gồm, các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học,….

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn, thì khi thực hiện việc đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bạn và những nhân viên này phải ký Hợp đồng đào tạo có các nội dung theo quy định tại Điều 62, Bộ luật lao động 2012.

Việc bạn yêu cầu những nhân viên này cam kết làm việc dưới hình thức ký bản cam kết gửi cho bạn là những điểm rất bất lợi cho bạn, nếu có tranh chấp xảy ra sau này. Bởi lúc đó, bạn phải chứng minh việc đào tạo, những chi phí bỏ ra. Do vậy, bạn nên lập Hợp đồng đào tạo với các nhân viên.

Đối với mốc thời gian cam kết phải làm việc, bạn phải thỏa thuận với nhân viên để có thể thống nhất với nhau về thời gian cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo.

Ngoài ra, bạn cũng nên quy định các trách nhiệm ràng buộc với nhân viên trong trường hợp nhân viên vi phạm cam kết thì những chế tài xử lý là gì, việc hoàn trả chi phí đào tạo được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, mức chi phí này phải là mức chi phí hợp lý.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV FDVN, chúc bạn sớm đưa cửa hàng vào hoạt động và có những cách thức để giữ được chân nhân viên tốt hơn.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online