Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ

CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ

FDVN trân trọng giới thiệu cuốn sách “CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH chúng tôi giới thiệu trên fanpage FDVN LAWFIRM và DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ LUẬT.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Kính mời tải về theo link đính kèm:

CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online