Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hôn nhân và GĐ / Cha, mẹ có phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra?

Cha, mẹ có phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra?

Con tôi năm nay 14 tuổi sang nhà hàng xóm chơi, do sơ ý nên đã làm hỏng chiếc laptop của nhà hàng xóm trị giá 12 triệu của nhà hàng xóm, vậy tôi xin hỏi Quý công ty tôi có phải bồi thường không?

Trả Lời:

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, FDVN đưa ra ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 tại Điều 74 về bồi thường thiệt hại do con gây ra thì “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Và Điều 586 – Bộ luật dân sự 2015 về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân cũng quy định

“1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

  1. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

  1. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

Dẫn chiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015: “Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi”

Theo thông tin anh (chị) cung cấp thì con của anh (chị) 14 tuổi, tức chưa thành niên, khi con của anh (chị) sang nhà hàng xóm gây thiệt hại về tài sản thì anh (chị) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra. Và mức bồi thường đối với chiếc máy laptop do các bên tự thỏa thuận để bồi thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Sương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online