Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0

Đây là bộ tài liệu  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0 mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

(Tải bộ tài liệu tại: BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0 Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)
I. MÔ HÌNH – NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP
00 – Sơ lược về Mô hình kinh doanh.docx
01 – Sơ lược về Mô hình kinh doanh Canvas.docx
02 – Sơ lược về Brainstorming.docx
03 – Sơ lược về Mô hình kinh doanh B2B.docx
04 – Tạo lập mô hình kinh doanh.docx
05 – Hiểu về chiến lược và khung mô hình kinh doanh.docx
06 – Định hình khung Mô hình kinh doanh, lựa chọn và cụ thể hóa chiến lược.docx
07 – Khung Mô hình kinh doanh Canvas.docx
08 – Cách xây dựng và áp dụng template Mô hình kinh doanh Canvas.docx
09 – Bí quyết ứng dụng hiệu quả khung Mô hình kinh doanh.docx
10 – 6 nguyên tắc trong xây dựng mô hình chuỗi cho doanh nghiệp.docx
11 – Các mô hình kinh doanh hiệu quả năm 2019.docx
12 – 18 Mô hình kinh doanh sẽ là xu hướng trong 10 năm tới.docx
13 – Các kênh đầu tư Online hiệu quả năm 2019.docx
14 – Kinh doanh nhỏ ít vốn năm 2019 và 2020.docx
15 – Làm mới mô hình kinh doanh.docx
16 – Giá trị của sự đổi mới mô hình kinh doanh.docx
17 – Business Model Innovation.pdf
00 – 10 Nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp thành công.docx
01 – 12 Nguyên tắc của những người thành công.docx
02 – 7 Nguyên tắc nên chủ động phá bỏ để thành công.docx
03 – 5 Nguyên tắc thành công từ ông chủ Facebook.docx
04 – 3 Quy tắc vàng xây dựng giá trị cốt lõi doanh nghiệp.docx
05 – 3 Nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp hàng tỉ đô la.docx
06 – 6 nguyên tắc xây dựng mô hình chuỗi doanh nghiệp.docx
07 – Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.docx
08 – Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức.docx
09 – Nguyên tắc xây dựng điều lệ doanh nghiệp.docx
10 – Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo điều lệ công ty.docx
11 – Nguyên tắc xây dựng hệ thống bán lẻ.docx
12 – 6 Yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp.docx
13 – 5 Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.docx
14 – Bộ Quy tắc văn hóa doanh nghiệp.docx
II. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
00 – Các công cụ hỗ trợ hoạch định.docx
01 – SWOT công cụ quan trọng trong hoạch định chiến lược.docx
02 – Hoạch định chiến lược hiệu quả với phân tích SWOT.pdf
03 – 4 Công cụ hữu hiệu để xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.docx
04 – Hoạch định chiến lược – Khái niệm và cách tiếp cận.docx
05 – Ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược.docx
06 – Nhận biết và hoạch định chiến lược.docx
07 – Hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.docx
00 – Công cụ xây dựng chiến lược.docx
01 – Các công cụ phân tích hình thành chiến lược.docx
02 – 17 công cụ xây dựng chiến lược marketing hàng đầu.docx
03 – 4 Công cụ hữu hiệu để xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.docx
04 – Sơ lược về phân tích SWOT.docx
05 – Cơ sở để xây dựng chiến lược CRM.docx
06 – Xây dựng chiến lược marketing của công ty.docx
07 – Xây dựng chiến lược bán hàng.docx
08 – Tiêu chuẩn của quá trình suy nghĩ chiến lược.docx
09 – Chiến dịch xây dựng Link.docx
10 – Xây dựng sự tín nhiệm – Chiến lược.docx
11 – Xây dựng sự tín nhiệm – Chiến lược thật cụ thể.docx
01 – Công cụ quản trị chiến lược – Năm mức sáng tạo.docx
02 – Công cụ quản trị chiến lược – Vận dụng vào thực tế.docx
03 – Chiến lược của SabetranSJC.docx
04 – Chiến lược kiểm soát mâu thuẫn công sở hiệu quả.docx
05 – Chiến lược nép góc thị trường.docx
06 – Chiến lược giúp website nổi bật.docx
07 – Chiến thuật Vết dầu loang.docx
08 – Thách thức và chiến lược cho người đến sau.docx
09 – Những chiến lược kinh doanh mới của McKesson.docx
10 – Yếu tố của chiến lược xúc tiến.docx
11 – Chiến lược kết hợp với thương hiệu.docx
12 – Các doanh nghiệp lớn và chiến lược màu sắc logo.docx
13 – Chiến lược của các giám đốc tiếp thị.docx
III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
00 – Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.docx
01 – Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.docx
02 – Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.docx
03 – 4 Bước xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.docx
04 – Các bước Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.docx
05 – Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh online hiệu quả.docx
06 – Mô hình hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh.docx
07 – 7 nguyên tắc về chiến lược kinh doanh hiện đại.docx
08 – Công thức để xây dựng một chiến lược thành công.docx

00 – Quá trình tổ chức thực thi chiến lược.docx
01 – Nội dung chủ yếu của quá trình thực hiện chiến lược.docx
02 – Cách thức triển khai chiến lược kinh doanh online.docx
03 – Thách thức trong xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.docx
04 – Những chiến lược kinh doanh của các tập đoàn trên thế giới.docx
05 – Rào cản đối với thực thi chiến lược thành công tại DNVN.pdf
06 – Thực thi chiến lược – Việc không dễ.docx
07 – Thực thi chiến lược và những nội dung cơ bản.docx
08 – Khái niệm về Thực thi chiến lược.docx
09 – Để chiến lược kinh doanh không còn nằm trên giấy.docx
10 – 4 Yếu tố không thể thiếu của một chiến lược kinh doanh thành công.docx
IV. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
00 – Xây dựng chiến lược cạnh tranh.docx
01 – Chiến lược cạnh tranh theo Michael Porter.docx
02 – Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế.docx
03 – Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter.docx
04 – Lý luận chung về cạnh tranh hàng hóa.docx
05 – Chiến lược cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng.docx
06 – 6 nguyên lý xây dựng chiến lược đại dương xanh.docx
07 – Các chiến lược marketing cạnh tranh.docx
08 – Chiến lược cạnh tranh – Sáng tạo hay là chết.docx
00 – Các công cụ hoạch định chiến lược cạnh tranh.docx
01 – Lập các chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp.docx
02 – 3 chiến lược tăng năng lực cạnh tranh.docx
03 – Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh.docx
04 – Luôn đi trước trong cạnh tranh – Cách mạng hóa chiến lược từ Dell.docx
05 – Phân biệt các loại chiến lược cạnh tranh.docx
06 – Chiến lược cạnh tranh.docx
07 – Các chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế cạnh tranh.docx
08 – 3 Chiến lược cạnh tranh kinh điển.docx
10 – Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.docx
11 – Chiến lược tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.docx
12 – 5 chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.docx
V. KẾ SÁCH KINH DOANH
5.1 Kế sách kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ đến lớn.docx
5.10 Đàm phán trong kinh doanh.docx
5.11 Nghệ thuật thúc đẩy doanh thu tăng lợi nhuận.docx
5.12 Kế sách kinh doanh thời khó khăn.docx
5.13 Kế sách của doanh nghiệp thời khủng hoảng.docx
5.14 10 Nguyên tắc giúp vượt qua khó khăn trong kinh doanh.docx
5.2 5 Kế sách bài binh bố trận kinh điển trên thương trường.docx
5.3 8 Điều một Giám đốc kinh doanh cần biết.docx
5.4 Các kế sách thương lượng trong kinh doanh.pdf
5.5 Lập kế hoạch kinh doanh theo tiêu chuẩn Quốc tế.pdf
5.6 Cẩm nang 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh.pdf
5.7 12 Bí quyết làm giàu hay nhất của tỷ phú.docx
5.8 Kỹ thuật thương lượng.docx
5.9 Những điều cần nhớ khi thương lượng.docx
VI. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
00 – Mô hình quản trị chiến lược.docx
01 – Mô hình phân tích PEST.docx
02 – Mô hình phân tích chiến lược kinh doanh thành công.docx
03 – 4 Mô hình phân tích cấu trúc thương hiệu hiệu quả.docx
04 – Làm thế nào để rút ngắn quá trình triển khai chiến lược.docx
05 – Phân tích kinh doanh theo mô hình 3C.docx
06 – Essential Strategy Checklist.pdf
00 – 9 Bước để xây dựng một doanh nghiệp nhỏ.docx
01 – 6 bước xây dựng doanh nghiệp thành công.docx
02 – Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả.docx
03 – 5 cách xây dựng doanh nghiệp hiệu quả, ít tốn kém.docx
04 – 6 bước xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp.docx
05 – 10 bước cơ bản xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.docx
06 – Để phát triển doanh nghiệp bền vững.docx
00 – Kinh doanh quốc tế.docx
01 – Khái niệm và các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế.docx
02 – Chiến lược mở rộng thị trường và phát triển quốc tế.docx
03 – Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế.pdf
04 – Các chiến lược kinh doanh quốc tế.docx
05 – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế.docx
06 – Chiến lược kinh doanh quốc tế.pdf
07 – Chiến lược giá quốc tế.pdf
00 – Quản trị sự thay đổi.docx
01 – Quản lý sự thay đổi trong doanh nghiệp.docx
02 – Quản trị sự thay đổi trong tổ chức.docx
03 – Sự cần thiết phải quản trị sự thay đổi.docx
04 – 4 Bài học về quản trị sự thay đổi cho lãnh đạo.docx
05 – Quản trị sự thay đổi.pdf
06 – 5 Tips để quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp.docx
07 – Mô hình quản trị thay đổi nào phù hợp với doanh nghiệp Việt.docx
08 – Quản trị sự thay đổi – Bài học cho mọi CEO.docx
09 – Phương pháp quản lý sự thay đổi của nhà quản lý.docx
00 – Tái cấu trúc doanh nghiệp.docx
01 – Lập kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.docx
02 – Tái cấu trúc doanh nghiệp – Lớn, nhỏ đều cần.docx
03 – Tái cấu trúc công ty theo mô hình StartUp.docx
04 – Tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam.pdf
05 – Tái cơ cấu doanh nghiệp – Nên bắt đầu từ đâu.docx
06 – Nóng với các phương án tái cấu trúc.docx
07 – Tái cấu trúc doanh nghiệp – Bắt đầu từ… “nhạc trưởng”.docx
08 – Tái cấu trúc doanh nghiệp không phải là việc nên làm mà là phải làm.docx
09 – 6 bước trong chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp.docx
10 – Tái cấu trúc Tài chính.docx
EBOOK – CEO.Quản trị chiến lược kinh doanh.docx
VIDEO – CEO.Quản trị chiến lược kinh doanh.docx

Bài viết liên quan