Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / BỘ TÀI LIỆU 122 MẪU BÁO CÁO, HỢP ĐỒNG TRONG DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI LIỆU 122 MẪU BÁO CÁO, HỢP ĐỒNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đây là bộ tài liệu 122 MẪU BÁO CÁO, HỢP ĐỒNG TRONG DOANH NGHIỆP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

(Tải bộ tài liệu tại: BỘ 122 MẪU BÁO CÁO, HỢP ĐỒNG TRONG DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

 1. Mẫu Báo cáo hoạt động chung.doc
 2. Mẫu Báo cáo hoạt động môi giới bảo hiểm.pdf
 3. Mẫu Báo cáo kết quả công tác.doc
 4. Mẫu Báo cáo kết quả công việc cá nhân.doc
 5. Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo ngày.doc
 6. Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo quý.doc
 7. Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo tháng.doc
 8. Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo tuần.doc
 9. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.doc
 10. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm.doc
 11. Mẫu Báo cáo thành tích doanh nghiệp.pdf
 12. Mẫu Báo cáo thường niên.pdf
 13. Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm.doc
 14. Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm.doc
 15. Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và KQ HĐKD của DN.doc
 16. Mẫu Báo cáo và đề xuất công việc.docx
 17. Mẫu Báo cáo vụ việc trong doanh nghiệp.docx
 18. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.docx
 19. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ.docx
 20. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược).docx
 21. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ).docx
 22. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.docx
 23. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm.docx
 24. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa.docx
 25. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược).docx
 26. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ).docx
 27. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm.docx
 28. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm.docx
 29. Mẫu Báo cáo nhanh tình hình tài chính.doc
 30. Mẫu Báo cáo tình hình tài chính cảu doanh nghiệp siêu nhỏ.docx
 31. Mẫu Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp hoạt động liên tục.docx
 32. Mẫu Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng hoạt động liên tục.docx
 33. Mẫu Bản thuyết minh BCTC năm của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.docx
 34. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc.docx
 35. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa.docx
 36. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ.docx
 37. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm.docx
 38. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục.docx
 39. Mẫu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.docx
 40. Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược).docx
 41. Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ).docx
 42. Mẫu Bảng cân đối kế toán hợp nhất.docx
 43. Mẫu Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục.docx
 44. Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng.xlsx
 45. Mẫu Báo cáo chi phí công tác.xlsx
 46. Mẫu Báo cáo chi phí.xlsx
 47. Mẫu Báo cáo doanh số theo sản phẩm.xlsx
 48. Mẫu Báo cáo doanh thu chi tiết.xlsx
 49. Mẫu Báo cáo doanh thu công ty.doc
 50. Mẫu Báo cáo doanh thu theo quý.xlsx
 51. Mẫu Báo cáo doanh thu tháng.xlsx
 52. Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh.doc
 53. Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất.xlsx
 54. Mẫu Báo cáo thu nhập năm.xlsx
 55. Mẫu Báo cáo tài chính theo năm.xlsx
 56. Mẫu Báo cáo tổng hợp bán hàng.xls
 57. Mẫu Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua.xls
 58. Mẫu Báo cáo các chỉ tiêu tài chính.pdf
 59. Mẫu Báo cáo công tác quản lý hồ sơ năm.docx
 60. Mẫu Báo cáo doanh thu tái bảo hiểm.pdf
 61. Mẫu Báo cáo khả năng thanh toán.pdf
 62. Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm.docx
 63. Mẫu Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại theo năm.doc
 64. Mẫu Báo cáo tách quỹ, chia lãi.pdf
 65. Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm.doc
 66. Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử cuối năm.doc
 67. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân.docx
 68. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm.doc
 69. Mẫu Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.pdf
 70. Mẫu Báo cáo kế hoạch tuyển dụng theo tháng (quý).docx
 71. Mẫu Báo cáo kế hoạch đào tạo theo tháng (quý).docx
 72. Mẫu Báo cáo kết quả thử việc.doc
 73. Mẫu Báo cáo kết quả tập sự.doc
 74. Mẫu Báo cáo kết quả ứng dụng đào tạo.doc
 75. Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm.doc
 76. Mẫu Báo cáo nhân sự theo quý.xls
 77. Mẫu Báo cáo thành tích của doanh nhân.pdf
 78. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN.docx
 79. Mẫu Báo cáo tổng hợp đào tạo hàng tháng.doc
 80. Mẫu Báo cáo an toàn lao động.xls
 81. Mẫu Báo cáo công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất.pdf
 82. Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy.doc
 83. Mẫu Báo cáo kết quả của doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.pdf
 84. Mẫu Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.pdf
 85. Mẫu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.pdf
 86. Mẫu Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.doc
 87. Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.pdf
 88. Mẫu Báo cáo phụ trách hành chính.docx
 89. Mẫu Báo cáo thống kê kết quả đấu thầu TPKB theo kỳ hạn.pdf
 90. Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy.doc
 91. Mẫu Báo cáo về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.docx
 92. Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp.doc
 93. Mẫu Báo cáo xử lý khiếu nại của khách hàng.xls
 94. Mẫu Hợp đồng cho thuê mặt bằng.docx
 95. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết.doc
 96. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.doc
 97. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp.doc
 98. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.doc
 99. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.docx
 100. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng sáng chế.doc
 101. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng thiết kế bố trí.doc
 102. Mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp.doc
 103. Mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.doc
 104. Mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế.doc
 105. Mẫu Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí.doc
 106. Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động.doc
 107. Mẫu Hợp đồng dịch vụ khuyến mại.doc
 108. Mẫu Hợp đồng gia công hàng hóa.doc
 109. Mẫu Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.doc
 110. Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh.doc
 111. Mẫu Hợp đồng lao động dành cho nhân viên bán thời gian.docx
 112. Mẫu Hợp đồng lao động.doc
 113. Mẫu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp.doc
 114. Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa.doc
 115. Mẫu Hợp đồng quảng cáo.doc
 116. Mẫu Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.doc
 117. Mẫu Hợp đồng thuê cộng tác viên.doc
 118. Mẫu Hợp đồng thuê tài sản.doc
 119. Mẫu Hợp đồng thử việc.doc
 120. Mẫu Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.doc
 121. Mẫu Hợp đồng tổ chức sự kiện.docx
 122. Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu.doc

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – PHÒNG KẾ TOÁN

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ 101 TÀI LIỆU KPI CHO DOANH NGHIỆP

……………

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan