Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TƯ PHÁP

BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TƯ PHÁP

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “BỘ SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TƯ PHÁP  trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Nguồn: Bộ Tư Pháp

Mời tải sách theo link đính kèm:

Nghiệp vụ hành chính tư pháp

Phap Luat Dan su va Hon nhan gia dinh

Sach Nghiep vu phap luat moi truong ha tang xay dung

Sach Nghiep vu phap luat moi truong ha tang xay dung

Nghiệp vụ về trật tự an toàn xã hội

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online