Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / BINH THƯ YẾU LƯỢC

BINH THƯ YẾU LƯỢC

FDVN trân trọng giới thiệu cuốn sách “BINH THƯ YẾU LƯỢC ” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH chúng tôi giới thiệu trên fanpage FDVN LAWFIRM và DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ LUẬT.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Kính mời tải về theo link đính kèm:

SÁCH BINH THƯ YẾU LƯỢC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online