Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGƯỢC HƯỚNG ĐI VỀ NHÀ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÔNG?

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NGƯỢC HƯỚNG ĐI VỀ NHÀ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÔNG?

Tan giờ làm tôi đón con từ trường ngược hướng đi về nhà và gặp tai nạn giao thông. Sau thời gian chữa trị sức khỏe của tôi được xác định là suy giảm 20% khả năng lao động. Trường hợp này, liệu tôi có được hưởng tai nạn lao động không? Mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH quy định về trợ cấp tai nạn tai lao động như sau:

“1. Người lao động bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau thì được trợ cấp:

  1. a) Tai nạn lao động mà nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động;
  2. b) Tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý(căn cứ theo hồ sơ giải quyết vụ tai nạn của cơ quan công an hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc giấy xác nhận của công an khu vực tại nơi xảy ra tai nạn).
  3. Nguyên tắc trợ cấp: Việc trợ cấp được thực hiện từng lần; tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.
  4. Mức trợ cấp:
  5. a) Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động;
  6. b) Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì tra bảng theo mức bồi thường tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tính theo công thức dưới đây:

Ttc = Tbt x 0,4

Trong đó:

– Ttc: Mức trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương);

– Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương).”

Mức trợ cấp đối với người lao động bị suy giảm 20% lao động ít nhất bằng 2,2 tháng tiền lương. Do vậy cần căn cứ vào quá trình điều tra và xác định có thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tai nạn lao động cơ quan công an hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc giấy xác nhận của công an khu vực tại nơi xảy ra tai nạn, từ đó mới xác định được Anh/Chị có được hưởng mức trợ cấp khi bị tai nạn lao động hay không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan