Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / TAND TỐI CAO: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 155 BLTTHS – KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

TAND TỐI CAO: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 155 BLTTHS – KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Ngày 26/11/2018, TAND Tối cao đã ban hành công văn số 254/TANDTC-PC V/v người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 BLTTHS, trong đó có nội dung hướng dẫn đáng chú ý sau:

BLTTHS 2015 đã không giới hạn về thời điểm mà người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu. Trường hợp tại giai đoạn phúc thẩm mà người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì HĐXX hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn căn cứ vào khoản 2 Điều 155 và Điều 359 của BLTTHS 2015 hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là do người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút đơn yêu cầu, không phải là do lỗi của Tòa án cấp sơ thẩm.

Mời tải file đính kèm: Công văn số 254/TANDTC-PC

Bài viết liên quan