Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN TỐI CAO

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN TỐI CAO

Báo cáo số 49/BC-TA ngày 22/07/2022 của Tòa án tối cao, về Tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG PHỔ BIẾN

– Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa;

– Gây rối trật tự (chửi bới, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm những người tiến hành tố tụng);

– Không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án trong quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản…;

– Cản trở người tiến hành tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá tài sản, xác minh thu thập chứng cứ;

– Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt thông báo, văn bản tố tụng của Tòa án;

– Đưa tin sai sự thật nhằm cản trở Tòa án giải quyết vụ án;

– Sử dụng hung khí uy hiếp, đe dọa các hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá tài sản;

– Từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng;

– Không cử người tham gia Hội đồng định giá theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng; không tham gia thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng định giá mà không có lý do chính đáng;

– Người làm chứng, Người phiên dịch, Người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa; phiên họp mà không có lý do chính đáng;

– Cố ý gây thương tích cho Luật sư, chửi bới, xúc phạm Luật sư phía đối diện;

– Cố ý không nhận, không có mặt theo Giấy triệu tập của Tòa án;

– Tự ý bỏ về giữa chừng, không ký vào biên bản làm việc của Tòa án;

– Cố ý tẩu tán, hủy hoại hoặc không cung cấp tài liệu, chứng cứ;

– Mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép để ngăn cản người làm chứng để họ khai báo gian dối;

– Từ chối định giá tài sản, kết luận giám định;

– Quay video phát lên mạng xã hội, với lời lẽ xúc phạm cán bộ Tòa án;

– Tự gây tổn hại sức khỏe (đập đầu vào ghế, nhảy lầu, uống thuốc độc tự tự…).

 

Báo cáo số 49/BC-TA

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online