Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 49 THÁNG 6 NĂM 2021

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 49 THÁNG 6 NĂM 2021

 

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Một số vấn đề về quy định cá nhân là bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở

 PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

  1. Khi nào được quyền ưu tiên mua cổ phần do công ty cổ phần phát hành?
  2. Quy định pháp luật về điều kiện phòng y tế của doanh nghiệp.
  3. Làm thế nào để hủy bỏ hợp đồng thuê nhà đã công chứng?

PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

Chấm dứt hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

BẢN PDF: BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 49 THÁNG 6 NĂM 2021

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online