Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 30 THÁNG 01 NĂM 2021

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 30 THÁNG 01 NĂM 2021

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận thi hành án dân sự

PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

  1. Nhãn năng lượng trên hàng hóa là gì?
  2.  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 1980 đến năm 1993 có được công nhận không?
  3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

22 vi phạm bị xử lý tịch thu trong lĩnh vực hải quan

LINK TẢI: BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 30 THÁNG 01 NĂM 2021

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online