Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Bản án số: “02/2019/KDTM-ST Ngày 22-3-2019 V/v tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp”

Bản án số: “02/2019/KDTM-ST Ngày 22-3-2019 V/v tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp”

Bản án số: “02/2019/KDTM-ST Ngày 22-3-2019 V/v tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp” của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 04/2018/TLSTKDTM ngày 15 tháng 3 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 4026/2018/QĐXXST-KDTM ngày 26 tháng 12 năm 2018 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 957/2019/QĐ-PT ngày 11 tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự:
– Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Thủy sản; địa chỉ trụ sở: Số 1 L, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:
+ Bà Mai Thị Th; chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt.
+ Ông Nguyễn Văn T; chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt.
(Đều theo Giấy ủy quyền số 405/GUQ-TSHL-HCTH ngày 20 tháng 11 năm 2018 của ông Lê Duy Sơn. Chức vụ: Chủ tịch – người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thủy sản).

Bị đơn: Công ty J.B; địa chỉ trụ sở: 6F-4, N0.129, Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104, Taiwan.
Người đại diện hợp pháp của Công ty J.B: Ông Dương Mạnh H; nơi cư trú: Số 12 ngõ Đ, quận H, thành phố Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền ngày 07 tháng 11 năm 2018 có hợp pháp hóa lãnh sự); có mặt.
– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Công ty Cổ phần Sơn H; địa chỉ trụ sở: Số 69, ngách 32, ngõ 76 phố A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội.
Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà Nguyễn Thị L – Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật; vắng mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà Nguyễn Thị Thu Ph – Luật sư Văn phòng Luật Sư Q, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; có mặt.
+ Ông Nguyễn Huy V, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy sản; nơi cư trú: Số 8/326 H, phường C, quận L, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
+ Công ty Liên doanh;
Người đại diện hợp pháp của Công ty Liên doanh: Bà Nguyễn Thị L, Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật, nơi cư trú: Số 69, ngách 32 ngõ 76 phố A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội; vắng mặt.
                                                  NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và các bản tự khai, nguyên đơn Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày:
Công ty TNHH một thành viên Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty Thủy sản) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công ty Thủy sản hiện đang là đối tác góp vốn trong Công ty Liên doanh (Công ty liên doanh Haitaico.Ltd).
Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ký ngày 16 tháng 12 năm 1991 và theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992, với hai bên liên doanh gồm:
Bên Việt Nam: Xí nghiệp Liên hiệp Thủy sản (nay là Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản) góp 5.745.600.000 VNĐ tương đương 540.000 USD, bao gồm góp vốn bằng quyền sử dụng 50.000m2 đất và mặt nước trong 10 năm đầu (tính từ năm 1992) và tài sản, tiền Việt Nam, chiếm 23,737% vốn điều lệ.
Bên Đài Loan: Công ty J.B góp 18.459.571.016 VNĐ tương đương 1.755.000 USD, góp bằng máy móc thiết bị và tiền nước ngoài chiếm 76,263% vốn điều lệ.
Vốn điều lệ của Công ty Liên doanh hiện nay là 24.205.171.016 đồng, (tương đương 2.295.000 đô la Mỹ). Thời hạn hoạt động của Công ty Liên doanh là 30 năm (ba mươi năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
Trước thực tế sản xuất kinh doanh khó khăn của Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan, ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Haitaico., Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Thủy sảndo ông Nguyễn Huy Viễn, chức vụ Tổng Giám đốc công ty làm đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Theo Biên bản thoả thuận trên, phía đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị – là phần vốn góp vào liên doanh về các nhà máy của Tập đoàn JEN BEEN CHYI (đây là giá trị góp vốn theo Hợp đồng liên doanh ngày 16 thángn12 năm 1991). Công ty Thủy sảnđược Công ty Haitaico., Ltd bàn giao lại mặt bằngnđất đai, khu văn phòng, 02 nhà cân điện tử để quản lý. Việc giao nhận tài sản cụ thể được thể hiện tại Biên bản bàn giao tài sản ngày 30 tháng 12 năm 2014 giữa hai bên góp vốn vào liên doanh. Khi Công ty Liên doanh dừng hoạt động, đất đai được bàn giao trả về cho bên góp vốn là Công ty Thủy sản để Công ty quản lý và tiếp tục nộp thuế đất duy trì phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc dừng hoạt động của Công ty Liên doanh Haittaico là hoàn toàn phù hợp với Điều 25 Chương V quy định về chuyển nhượng, sát nhập và giải thể Công ty Liên doanh của Điều lệ Công ty ngày 16 tháng 12 năm 1991 – nêu rõ trường hợp Công ty liên doanh có thể giải thể trước thời hạn vì lý do thua lỗ nhưng đến ngày 03 tháng 6 năm 2016, Công ty TNHH MTV Thủy sản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 của Công ty Liên doanh Haitaico số 0200109861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29 tháng 4 năm 2016. Theo đó, hai thành viên góp vốn hiện nay là Công ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty Cổ phần Sơn H. Việc này có nghĩa là Công ty J.B Đài Loan đã làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn cho Công ty Cổ phần Sơn H thông qua Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016. Công ty TNHH MTV Thủy sản nhận thấy, thời điểm Công ty J.B ký kết Biên bản thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014, bàn giao cho Công ty Thủy sản “toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Công ty Thủy sảncó trách nhiệm nộp tiền thuế đất hàng năm cho Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2015” và việc Công ty J.B chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị – là phần vốn góp vào liên doanh về các nhà máy của Tập đoàn JEN BEEN CHYI được xác định là thời điểm Liên doanh Haitaico đã chính thức dừng hoạt động và việc dừng hoạt động này là ý chí chủ động, thống nhất từ hai phía góp vốn vào liên doanh là Công ty J.B và Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long. Do đó, việc Công ty J.B – Đài Loan thực hiện chuyển nhượng phần vốn đã góp vào liên doanh cho Công ty Cổ phần Sơn H là không có căn cứ, vì việc chuyển nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm liên doanh đã dừng hoạt động và toàn bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh Haitaico đã được Công ty J.B rút khỏi liên doanh và chuyển đi nơi khác. Nên có thể khẳng định việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty J.B – Đài Loan khi liên doanh dừng hoạt động trái với sự thỏa thuận của hai bên và quy định của liên doanh là Công ty Thủy sản và Công ty J.B – Đài Loan.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thủy sản đã yêu cầu văn thư kiểm tra toàn bộ công văn đến và công văn đi của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 29 tháng 4 năm 2016 – là thời điểm Công ty TNHH MTV Thủy sản có nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200109861 (thay đổi lần 3) của Công ty Liên doanh Haitaico do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, Công ty TNHH MTV Thủy sản đã không tìm thấy các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Liên doanh Haitaico, duy nhất có 01 Công văn số 131/TSHL-TB ngày 07 tháng 9 năm 2015 do ông Nguyễn Huy Viễn – là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Haitaico ký gửi Công ty J.B có nội dung “đề nghị Quý công ty chuyển nhượng vốn góp cho đối tác bên ngoài…”. Việc ông Nguyễn Huy V ký các văn bản về chuyển nhượng vốn và biểu quyết thông qua các nội dung về chuyển nhượng vốn, thông qua việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Chế biến cây nguyên liệu Giấy Hải Phòng – Đài Loan tại các cuộc họp Hội đồng thành viên của liên doanh mà không báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch công ty, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sai thẩm quyền, đã vi phạm khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 của Quy chế Quản lý người đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính. Vì vậy, có thể khẳng định Công ty J.B – Đài Loan ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn (đã góp vào liên doanh với Công ty TNHH MTV Thủy sản) cho Công ty Cổ phần Sơn H là hoàn toàn không hợp pháp, không hợp lệ và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là hợp đồng vô hiệu. Từ những phân tích trên, yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên hủy Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp đồng vô hiệu; trả lại 50.000m² đất đã góp vốn vào liên doanh cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.
Bị đơn Công ty J.B – do người đại diện theo ủy quyền ông Dương Mạnh H trình bày:
Công ty J.B đã biết việc Tòa án ra Thông báo về việc thụ lý vụ án và công ty sẽ có mặt tại phiên tòa để tham gia tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị đơn. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty J.B với Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp, được ký kết trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Giấy phép đầu tư vẫn đang còn giá trị thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có văn bản khẳng định về việc này theo đúng pháp luật và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 của Công ty Liên doanh Haitaico.Ltd số 0200109861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp là một minh chứng rõ rang nhất về sự hợp lệ, hợp pháp.
Căn cứ theo hợp đồng liên doanh cùng nhiều văn bản khác cũng như bên Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nhiều lần xác định rõ Công ty J.B góp vốn bằng máy móc, thiết bị và tiền. Do đó, Công ty J.B có rút một số máy móc, thiết bị để sử dụng cho các nhà máy của tập đoàn JEN BEEN CHYI CO., LTD thì giá trị vốn góp bằng tiền vẫn còn nguyên giá trị và điều đó là cơ sở, căn cứ cho phép công ty được quyền chuyển nhượng vốn. Do vậy, Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng Công ty J.B đã chuyển máy móc, thiết bị đi thì công ty không còn giá trị vốn góp nữa nên không còn gì để chuyển nhượng là một sự khẳng định thiếu căn cứ, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Thủy sản.
Về chữ ký tại hợp đồng chuyển nhượng, theo thông lệ và pháp luật nước ngoài chữ ký mới là quan trọng, còn dấu đóng hay không chỉ là hình thức, cần hoặc không cần. Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, phải đi nhiều nước, ký nhiều văn bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, do vậy khi ký vào văn bản tiếng ngoại ngữ khác nhau ông Chu sẽ có thể ký bằng loại chữ ký khác nhau. Tại bản hợp đồng chuyển nhượng vốn là chữ ký thật của ông Chu bằng tiếng Trung. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Sơn H trình bày:
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp, có giá trị pháp lý vì: Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Thủy sản do ông Nguyễn Huy Viễn là đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Đó là một thực tế nhưng về pháp lý các bên chưa làm các thủ tục chính thức để giải thể liên doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành; cho đến thời điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công ty
TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của công ty Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. Mặt khác, việc giao toàn quyền cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd theo Biên bản ngày 26 tháng 11 năm 2014 nêu trên không hề đồng nghĩa với việc Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể cũng như Công ty J.B đã thôi hẳn, chấm dứt hẳn việc liên doanh tại Haitaico.Ltd, đồng thời việc giao toàn quyền này cũng không thuộc nội dung, phạm trù pháp lý giải thể theo quy định về giải thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16 tháng 11 năm 1991.
Theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn giá trị (ba mươi năm kể từ ngày 04 tháng 9 năm 1992). Như vậy, Công ty liên doanh Haitaico.Ltd vẫn đang tồn tại và Công ty J.B ở thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vẫn đủ tư cách điều kiện pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Phần vốn góp khi thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd bao gồm không chỉ là bằng máy móc thiết bị mà còn bằng tiền nước ngoài chiếm 76,263% vốn điều lệ trong liên doanh để có vốn điều lệ của công ty liên doanh hiện nay là 24.205.171.000 đồng (tương đương 2.295.000 đô la Mỹ). Do đó, nguyên đơn cho rằng đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị để bác bỏ việc chuyển nhượng (không còn vốn góp thì làm sao mà chuyển nhượng) là sự khẳng định thiếu căn cứ và không phù hợp với thực tế đối với toàn bộ tài sản góp vốn. Ngày 03 tháng 6 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã căn cứ vào hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó có các văn bản, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hợp lệ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200109861 thay đổi lần thứ 3 cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd có tên Công ty Cổ phần Sơn H là thành viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã chính thức có văn bản số 5346/UBND-KTND ngày 24 tháng 8 năm 2017 xác định: Việc chuyển nhượng vốn nêu trên là hợp lệ, hợp pháp.
Các thủ tục hành chính, báo cáo, xin ý kiến nếu có sơ xuất khiếm khuyết thì thuộc lề lối, công việc nội bộ của bên khởi kiện, không ảnh hưởng đến tính hợp pháp hợp lệ và giá trị pháp lý thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Huy Viễn là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày:
Việc chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp đúng thủ tục, hồ sơ quy định về chuyển nhượng nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xác định Công ty Cổ phần Sơn H là một trong những cổ đông góp vốn là đúng đắn. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có văn bản xác định về tính hợp lệ, hợp pháp của việc ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chủ quản, phải giữ nguyên trạng phần vốn góp trong liên doanh nên việc chuyển nhượng của các bên không phụ thuộc vào ý chí của tôi. Ông Viễn vẫn giữ, bảo toàn lượng vốn góp với Nhà nước thậm chí còn tăng lên một phần. Nếu có sai sót về thủ tục thì việc này thuộc nội bộ của Công ty TNHH MTV Thủy sản không ảnh hưởng đến
tính hợp lệ, hợp pháp của việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên đã ký.
Người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày:
Hiện nay công ty liên doanh Haitaco vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường thông qua công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã trả lời. Công ty Liên doanh Haitaco chưa hề có công văn hay biên bản đề nghị xin giải thể hay ngừng hoạt động công ty gửi tới cấp có thẩm quyền giải quyết. Công ty liên doanh Haitaco hoàn hành đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, tài chính với nhà nước hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thời hạn hoạt động của công ty Liên doanh Haitaco là 30 năm (kể từ năm 1992 đến năm 2022).
Khi thấy tình hình hoạt động của công ty Haitaco không còn hiệu quả thì ông Chu muốn bán phần vốn của mình trong Công ty Liên doanh Haitaco để nhằm duy trì sự phát triển của công ty Liên doanh Haitaco. Ông Chuđã chuyển nhượng đúng trình tự, thủ tục vốn, cổ phần sang cho Công ty Cổ phần Sơn H với số vốn trong công ty 18.459.571.016 đồng (mười tám tỷ, bốn trăm năm chín triệu, năm trăm bẩy mốt nghìn, không trăm mười sáu đồng). Công ty Cổ phần Sơn H đã thực hiện đúng trình tự pháp luật về việc nhận chuyển nhượng vốn trong công ty. Tại Công văn số 5346 ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trả lời về việc chuyển nhượng vốn là hợp lệ.
Về việc còn tồn đọng trong Công ty Liên Doanh Haitaco là do Hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Thủy sản chưa thanh toán đầy đủ số tiền cho Công Ty Liên doanh Haitaco đến thời điểm này.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:
Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự đã thực hiện đú ng các quyền và nghĩa vụ theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sư ̣ .
– Công ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B ký Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16/12/1991 là hoàn toàn hợp pháp, bởi lẽ : Theo Điều 23 Điều lệ của Công ty Haitaico “… Mọi bên liên doanh có quyề n chuyể n nhươ ̣ ng vô ́ n củ a mì nh , ưu tiên chuyể n nhươ ̣ng vốn cho bên kia của công ty liên doanh và phả i thông báo cho bên kia biế t trươ ́c tối thiểu là 03 tháng….”. Ngày 16/8/2015, Công ty J.B có thư chào bán góp vốn gửi Công ty Thủ sản. Ngày 7/9/2015, ông Nguyễn Huy Viễn đại diện phần vốn góp của Công ty Thủy sản có công văn trả lời đề nghị Công ty J.B chào bán phần vốn góp ra bên ngoài (BL109). Ngày 28/4/2016, Công ty J.B mới ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vố n góp với Công ty cổ phần Sơn Công ty Cổ phần Sơn H Việt Nam. Sau đó, Công ty Haitaico.Ltd đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 3 ngày 29/4/2016 với thành v iên là Công ty TNHH MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 23,737% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Sơn H có giá trị vốn góp 76,263% vốn điều lệ.
– Công ty Thủ y sả n Hạ Long cho rằ ng : thời điểm Công ty J.B ký biên bản thỏa thuận ngày 26/11/2014 được xác định là thời điểm Haitaico.Ltd chính thức dừng hoạt động là không có căn cư ́ , bởi lẽ : Sau thời điể m nà y, Công ty Liên doanh Haitaico.Ltd vẫ n ky ́ kế t cá c hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Thủ y Sản Hạ Long thuê tà i sả n (hợp đồng số 197 ngày 29/12/2014, các phụ lục hợp đồng ngày 28/1/2015, ngày 10/3/2015, ngày 25/12/2015 và ngày 29/12/2015…). Chính vì biên bản thỏa thuận ngày 26/11/2014, theo quy đị nh củ a phá p luậ t không đả m bả o , không có giá trị xác đị nh Công ty TNHH MTV Thu ̉ y sản Hạ Long là chủ sử dụng đất mà chủ sư ̉ dụng hợp phá p vẫ n là Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan (Công ty liên doanh Haitaico.Ltd).
Tại Báo cáo kiể m toá n độ c lậ p đối với báo cáo tài chí nh năm 2015 của Haitaico.Ltd, Công ty TNHH Kiể m toá n An Việ t cho rằ ng cá c thỏ a thuậ n tạ i biên bản ký ngày 26/11/2014 đang trá i ngươ ̣ c vơ ́ i cá c quy định về quyề n và trách nhiệm của các bên liên quan tạ i hơ ̣ p đồ ng liên doanh ký ngà y 16/12/1991.
– Báo cáo tài chính của Haitaico.Ltd các năm 2014, năm 2015 thể hiệ n: Vố n của Liên doanh và tỷ lệ vốn góp của các bên liên doanh không có sự thay đổi (Công ty TNHH MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 23,53% vốn điều lệ); Toàn bộ tài sản hữu hình đã được Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan (Công ty liên doanh Haitaico.Ltd) khấu hao hết (chi phí khấu hao trong năm bằng 0). Căn cư ́ hợp đồ ng chuyển nhượng vốn và cá c tà i liệ u liên quan , Sơ ̉ Kế hoạchvà Đầu tư thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 3) ngày 29/4/2016, vố n đều lệ của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hạ Long (vô ́ n Nhà nước tại Liên doanh) đươ ̣ c xá c đị nh là 23,737%, tăng 0,207% (trước đó là 23,53%). Qua đây cho thấy phần vốn Nhà nước không bị ảnh hưởng, thiệt hại gì.
Tại Công văn số 2630 ngày 29/3/2017 của Bộ Tà i nguyên và Môi trường không co ́ ý kiến đề nghị mua lạ i phầ n vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI.,LTD mà đề nghị xem xét quyền sử dụng đất nguyên là của Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long (thuô ̣ c vố n Nhà nước góp vào thành lập liên doanh).
Đối chiếu với các quy định của B ộ luật Dân sự về điề u kiệ n có hiệu lực của giao dịch dân sư ̣ cho thấ y hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa công ty Công ty JEN BEEN CHYI., LTD và Công ty Cổ phần Sơn H ký ngày 18/4/2016 là hợp pháp do có đủ cá c điề u kiệ n để có hiệ u lực, không vi phạ m điề u cấ m củ a phá p luật, không co ́ căn cư ́ cơ sơ ̉ để hủy bỏ hợp đồng trên. Khoản 2 Điều 51 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về trách nhiệm của thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, Điều 53, Điều 54 và Điều 68 của Luật này”. Việc ông Nguyễn Huy Viễn – đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Thủy sản tại Công ty Haitaico.Ltd thực hiện không đúng thẩm quyền (nếu có) là sai sót và phạm vi trách nhiệm nội bộ của công ty Hạ Long, không ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng trên. Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Điều 50, Điều 54 và Điều 68 Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Thủy sản. Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.
                                                        NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn là Công ty J.B, có trụ sở tại 6F-4, N0.129, Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104, Taiwan. Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 và khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
[2] Về sự vắng mặt của người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd và Công ty Cổ phần Sơn H nhưng có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.
+ Xét các căn cứ khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp:
[3] Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được thành lập theo giấy phép đầu tư số 431/GP ngày 04 tháng 9 năm 1992. Ngày 16 tháng 12 năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản Hạ Long (sau đổi thành Công ty TNHH MTV Thủy sản) và Công ty J.B kí hợp đồng liên doanh về việc trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy. Thời hạn hợp đồng là 30 năm. Hai bên tiến hành góp vốn theo tỷ lệ thoả thuận (bao gồm cả máy móc thiết bị và bằng tiền đô la Mỹ). Công ty đã làm thủ tục đăng kí lại doanh nghiệp và được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000272 ngày 12 tháng 02 năm 2015.
[4] Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Thủy sản do ông Nguyễn Huy Viễn là người đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Tại đơn khởi kiện và lời khai của Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng theo nội dung thỏa thuận trên thì Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể nhưng tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày Liên doanh chưa giải thể mà chỉ tạm dừng hoạt động. Người đại diện theo pháp luật của Công ty liên doanh
Haitaico.Ltd xác nhận hiện nay Công ty vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường. Về nội dung thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014: Tại báo cáo kiểm toán độc lập đã xác định việc thỏa thuận của các bên liên doanh là trái với quy định về quyền và trách nhiệm của các bên liên doanh tại Hợp đồng liên doanh ngày 16 tháng 12 năm 1991 nên Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng việc chuyển nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm liên doanh đã dừng hoạt động và toàn bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh Haitaico.LTD đã được Công ty JEN BEEN CHYI CO.,LTD rút khỏi liên doanh và chuyển đi nơi khác là không có căn cứ.
[5] Về vốn góp của Công ty J.B tại liên doanh Haitaico.Ltd có cả bằng tiền đô la Mỹ và bằng thiết bị, máy móc. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH MTV Thủy sản thừa nhận Công ty J.B chỉ bàn giao các tài sản cho Công ty TNHH MTV Thủy sản như Biên bản bàn giao ngày 30 tháng 12 năm 2014. Trong số tài sản thiết bị, máy móc là phần vốn góp của Công ty J.B có hai máy băm dăm gỗ đã đưa vào hoạt động từ khi thành lập Liên doanh đến năm 2010, do quá trình sử dụng lâu ngày máy đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng nên khi bàn giao lại mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Thủy sản theo Hợp đồng thuê tài sản nên Công ty TNHH MTV Thủy sản yêu cầu Công ty J.B phải điều phối hai máy băm gỗ này đi nơi khác để giải phóng mặt bằng. Mặt khác, đối chiếu với tài
liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp tại phiên tòa thấy tại bảng cân đối kế toán năm 2015, năm 2016 các bên liên doanh xác định tài sản cố định hữu hình nguyên giá là 706.264.073 đồng, giá trị hao mòn lũy kế là 706.264.073 đồng, tại bản thuyết minh tài chính năm 2015 xác định tài sản cố định hữu hình của Công ty đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng. Cũng tại hai bản thuyết minh năm 2014 và năm 2015 các bên liên doanh cùng thống nhất tỉ lệ vốn góp bên Việt Nam là 23,53% vốn điều lệ, bên nước ngoài là 76,47%. Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày theo báo cáo tài chính thì hoạt động kinh doanh của Liên doanh đã bị thua lỗ nên Công ty J.B không còn vốn để chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Sơn H, do vậy hợp đồng chuyền nhượng vốn giữa hai bên vô hiệu nhưng Hội đồng xét xử thấy quá trình kinh doanh của các bên liên doanh bị thua lỗ hay có lãi là hoạt động kinh doanh của các bên liên doanh, không ảnh hưởng đến phần vốn góp của các bên.
Như vậy, phần vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI CO. LTD trong Công ty liên doanh Haitaico.Ltd vẫn đảm bảo tỷ lệ vốn góp là 18.459.571.016 đồng.
[6] Tại khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng kí thành viên”.
Cũng tại Công văn số 5346/UBND-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long liên quan đến liên doanh Haitaico.Ltd như sau: “Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, hiện nay, dự án đầu tư của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd chưa thuộc diện cơ quan đăng ký đầu tư dự án chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư; do đó đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản về việc thu hồi Giấy phép đầu tư đã cấp cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd nhằm chấm dứt hoạt động đầu tư là chưa đủ cơ sở xem xét, giải quyết” và theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn hiệu lực (ba mươi năm kể từ ngày 04 tháng 9 năm 1992). Như vậy, cho đến thời điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của Công ty Liên doanh Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 12 tháng 02 năm 2015 nên Công ty Thủy sản cho rằng thời điểm liên doanh chính thức dừng hoạt động là thời điểm Công ty J.B kí biên bản thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014, giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản “toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01/01/2015….” là không có căn cứ.
[7] Theo Hợp đồng liên doanh và theo nhận định như trên thì Công ty J.B có số vốn góp 18.459.571.016 đồng chiếm 76,47% vốn điều lệ của Công ty. Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Công ty J.B có thư chào bán vốn góp gửi Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long mong muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của Công ty tại liên doanh cho Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long. Ngày 07 tháng 9 năm 2015, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long là ông Nguyễn Huy Viễn có công văn số 131/TSHLTB trả lời Công ty J.B như sau: “Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản không đủ khả năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của quý Công ty tại liên doanh… Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đang trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp, nguồn tài chính hết sức khó khăn nên không được phép đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp … đề nghị quý Công ty chuyển nhượng phần vốn cho đối tác bên ngoài…”. Như vậy, Công ty J.B có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình có trong liên doanh cho Công ty Cổ phần Sơn H theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 là đúng quy định tại Điều 52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp và Điều 23 của Phụ lục Hợp đồng liên doanh này 20 tháng 4 năm 1992. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty J.B cho Công ty Cổ phần Sơn H đã được các thành viên Hội đồng quản trị của liên doanh Haitaico Ltd đồng ý tại Biên bản ngày 19 tháng 4 năm 2016 và Sở K cũng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên đã được Uỷ ban Nhà nước về Đầu tư đồng ý chấp thuận.
[8] Theo nội dung công văn số 131/TSHL-TB, ông Nguyễn Huy V là người đại diện phần vốn Nhà nước tại liên doanh Haitaico.Ltd không chào bán phần vốn của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản tại liên doanh mà ông V đã từ chối mua lại phần vốn của Công ty J.B. Phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản tại liên doanh vẫn còn nguyên. Từ các căn cứ trên thấy, nguyên đơn cho rằng ông Nguyễn Huy V ký các văn bản về chuyển nhượng vốn … không báo cáo và xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là sai thẩm quyền, đã vi phạm khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý người đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính là không có căn cứ.
+ Xét yêu cầu đòi lại 50.000m2 đất theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
[9] Về nội dung này đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời tại Công văn số 5346/UBND-KTĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 như sau “Việc giao quyền sử dụng đất để góp vốn thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý tại Công văn số 129/CV-UB này 18 tháng 11 năm 1992 gửi Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, trong đó nêu rõ: Đồng ý giao quyền sử dụng 50.000m2 đất thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ sản Hải Phòng để đơn vị này đưa vào góp vốn để liên doanh với Công ty J.B. Tuy nhiên, từ năm 1992 đến nay Công ty liên doanh Haitaico.Ltd chưa làm thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Về nộp tiền thuê đất, Chi cục Thuế quận Ngô Quyền đã có công văn xác nhận Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là đơn vị nộp tiền thuê đất … Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất, có quyền thuê đất đến hết thời hạn góp vốn thực hiện dự án theo Giấy phép đầu tư. Do vậy, Công ty liên doanh Haitaico.Ltd có quyền lập hồ sơ xin thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp Công ty liên doanh Haitaico.Ltd không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc vi phạm pháp luật về đất đai thì Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật”. Như vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý giao 50.000m2 đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản Hạ Long với mục đích để đưa vào góp vốn Công ty J.B, trong trường hợp Công ty liên doanh Haitaico.Ltd không còn hoạt động thì Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật nên Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản Hạ Long không có quyền đòi lại 50.000m2 đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên Thuỷ
sản Hạ Long đưa vào góp vốn trong liên doanh. Và hiện nay diện tích đất 50.000m2 đang được Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long thuê lại theo Hợp đồng thuê với Công ty liên doanh Haitaico.Ltd.
[10] Từ việc đánh giá chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long.
[11] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định.
[12] Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo quy định. Vì các lẽ trên;
                                                        QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 4 Điều 30, khoản 2 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39,
Điều 147, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ vào các Điều 52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 26 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,
1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m² đất của Công ty TNHH Liên doanh cho Công ty TNHH MTV Thủy sản quản lý, sử dụng.
2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh là 18.459.571.016 đồng.
3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản phải chịu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản đã nộp 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí Tòa án số AA/2014/0003686 ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp đủ tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.
4. Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy sản phải chịu 200.000 đồng tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp 200.000 đồng tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo Biên lai thu tiền phí, lệ phí số AA-16P 0009151 ngày 08/5/2018 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp đủ tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.
5. Về quyền kháng cáo:
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản, Công ty J.B có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH Liên doanh, Công ty Cổ phần Sơn H và ông Nguyễn Huy Viễn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.
6. Quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Xem: toàn bộ bản án

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online