Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 158/2020/HC-PT NGÀY 12/9/2020 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 158/2020/HC-PT NGÀY 12/9/2020 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, TAND tối cao vừa quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy cả hai bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của người dân đòi bồi thường tại dự án khu du lịch Sông Lô, Nha Trang.

Theo quyết định kháng nghị giám đốc thẩm ngày 19-4-2023, TAND tối cao đã quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án hành chính phúc thẩm (ngày 12-9-2020) của TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Đồng thời TAND tối cao cũng đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và bản án hành chính sơ thẩm (ngày 19-9-2019) của TAND tỉnh Khánh Hòa; giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

Vụ án hành chính trên do ông Hoàng Minh Trí (ở Nha Trang) khởi kiện chủ tịch tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa ra Tòa hành chính TAND tỉnh.

Lý do là người bị kiện đã có quyết định hành chính và hành vi hành chính liên quan đến việc thu hồi 27ha đất đìa nuôi thủy sản tại cửa biển Sông Lô của ông Hoàng Minh Trí và bốn hộ dân khác để giao cho Công ty Hoàn Cầu làm dự án kinh doanh khu du lịch và giải trí Sông Lô, nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và không bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.

Quyết định và hành vi hành chính bị dân Sông Lô khởi kiện

Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra tại dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (ngày 7-8-2009), UBND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành quyết định (ngày 24-8-2010) phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung chỉ cho hơn 8,84ha đất đìa của hai người. Đó là ông Hoàng Minh Trí và ông Đỗ Mạnh Tưởng và tổng số tiền được hỗ trợ hơn 185,6 triệu đồng.

Ông Trí đã khiếu nại, đề nghị hỗ trợ đối với cả 27ha đất đìa cho cả các hộ dân nêu trên, nhưng UBND TP Nha Trang không đồng ý. Ông Trí tiếp tục khiếu nại, nhưng bị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo chấm dứt, không thụ lý giải quyết.

Ông Trí đã khởi kiện ra Tòa hành chính TAND tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu hủy quyết định bồi thường, hỗ trợ của UBND tỉnh Khánh Hòa và thông báo chấm dứt, không thụ lý giải quyết khiếu nại vừa nêu của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên án hành chính sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trí. Sau đó TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã tuyên án hành chính phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của ông Trí đối với bản án hành chính sơ thẩm.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, ngày 19-4-2023 TAND tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm như đã nêu trên.

TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 158/2020/HC-PT NGÀY 12/9/2020 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra tại dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (ngày 7-8-2009), UBND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành quyết định (ngày 24-8-2010) phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung chỉ cho hơn 8,84ha đất đìa của hai người. Đó là ông Hoàng Minh Trí và ông Đỗ Mạnh Tưởng và tổng số tiền được hỗ trợ hơn 185,6 triệu đồng.

Ông Trí đã khiếu nại, đề nghị hỗ trợ đối với cả 27ha đất đìa cho cả các hộ dân nêu trên, nhưng UBND TP Nha Trang không đồng ý. Từ việc làm sai trái của UBND tỉnh Khánh Hoà, ông T liên tục khiếu nại, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà không xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Do vậy, ông T yêu cầu Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà:
Căn cứ vào khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Minh T:
– Tuyên huỷ Quyết định số: 2175/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số: 391/TB-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà.
– Tuyên bố hành vi không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đối với khiếu nại của ông Hoàng Minh T là trái pháp luật và buộc Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Minh T theo đúng quy định của pháp luật.

Bản án hành chính sơ thẩm số 18/2019/HC-ST ngày 19/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định:
– Căn cứ khoản 2 Điều 104 Luật tố tụng hành chính năm 2010; khoản 2 Điều 116, điểm g khoản 1 Điều 143, khoản 2 Điều 165, điểm a khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 348 Luật tố tụng hành chính năm 2015; khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.
– Căn cứ Điều 31, khoản 4 Điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Điều 9, khoản 6 Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011.
1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Minh T:
1.1. Đình chỉ giải quyết yêu cầu của ông Hoàng Minh T yêu cầu hủy Quyết định số: 2175/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung đối với trường hợp ông Hoàng Minh T.
1.2. Bác yêu cầu của ông Hoàng Minh T yêu cầu hủy Thông báo số:
391/TB-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại.
1.3. Bác yêu cầu của ông Hoàng Minh T yêu cầu tuyên bố hành vi không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hoà đối với khiếu nại của ông Hoàng Minh T là trái pháp luật; bác yêu cầu của ông T về buộc Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Minh T.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/9/2019, ông Hoàng Minh T đã kháng cáo đến Toà án cấp phúc thẩm

Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cấp xét xử phúc thẩm đã nhận định và tuyên như sau:

Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Hoàng Minh T.
Giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số:18/2020/HCST ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

……………….

LINK BÀI BÁO: Tòa tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ kiện của dân tại dự án Sông Lô Nha Trang

LINK BẢN ÁN PDF: BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 158/2020/HC-PT NGÀY 12/9/2020 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

……………

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan