Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Án lệ vựng tập

Án lệ vựng tập

“Ông Chán Án TRần Đại Khâm là một trong những luật gia thấu hiểu tầm quan trọng và sự lợi ích của một công trình tương tự, đã đơn thương độc mã không quản ngại mọi khó khăn, kiên trì trong thiện chí cầu tiến và giúp ích, hoàn tất quyển “Án Lệ Vựng Tập” này để đem cống hiến giới luật gia.

Đối với nhân viên giảng huấn và nhà trước tác chuyên về ngành Luật, từ nay sẽ có một tài liệu tham khảo rất hữu ích. …

Đối với các Luật gia thực hành, tác phẩm sẽ là một tài liệu tra cứu rất tiện lợi. Án lệ được phân chia thành 3 phần (dân sự, hình sự, hành chính) mỗi phần dưới nhiều đề mục bao quát tất cả các bộ môn chính yếu theo phương pháp truyền thống (dân sự, thương mại, điền địa, lao động, nhà phố, hình sự, quân sự, hành chính). Tác giả thâu thập được 1.245 bản án, mỗi bản án được toát yếu sơ lược đều có ghi số cẩn thận và trên đầu sách lại có mục lục phân tích chỉ định các số hiệu bản án, khiến việc tìm kiếm được mau lẹ…”

Mời xem chi tiết toàn bộ cuốn sách theo link đính kèm:

Sách Án Lệ Vựng Tập

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online