Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / +300 MẪU HỢP ĐỒNG CỦA NHIỀU LĨNH VỰC THÔNG DỤNG NHẤT

+300 MẪU HỢP ĐỒNG CỦA NHIỀU LĨNH VỰC THÔNG DỤNG NHẤT

Đây là bộ tài liệu TỔNG HỢP + 300 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (EPC)

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC: THIẾT KẾ, CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CẤP 4

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌN GÓI

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 2

HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH CÁC NHÀ THẦU

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TỔNG THẦU XÂY DỰNG

MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP 3 BÊN

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CHO KHOẢN VAY ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA BÊN THỨ BA (2 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ CỦA BÊN THỨ BA (3 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ, VẬT TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP KHO HÀNG

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP MÁY MÓC, THIẾT BỊ,  DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN THUÊ NHÀ

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

HỢP ĐỒNGTHẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY

HỢP ĐỒNGTHẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀU BIỂN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀU BIỂN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP XE Ô TÔ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÊN THỨ BA

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA BÊN VAY

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA BÊN THỨ BA

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA BÊN VAY

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG TÀI SẢN

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

MẪU HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ SỔ TIẾT KIỆM

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CUA KHACH HANG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CỔ PHIẾU CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ )

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN KHÁC CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÝ )

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRON TƯƠNG LAI CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM MSB CỦA KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM CỦA NH KHÁC

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM CỦA BÊN THỨ 3 (2 BÊN KÝ)

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM 3 BÊN

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI

HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
MẪU HỢP ĐỒNG VỀ GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO VỐN GÓP, CỔ PHẦN VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 1

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 3

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 4

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 5

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 6

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 7

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 8

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH 2TV

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng cho cổ phần

Hợp đồng mua bán hoặc tặng cho Doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng tặng cho vốn góp
MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC, LIÊN DOANH VÀ HỢP TÁC

Hợp đồng hợp tác đầu tư về chứng khoán

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát bản vẽ thiết kế thi công

Hợp đồng nguyên tắc về việc cho thuê nhà

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị thi công

Hợp đồng hợp tác đầu tư 1

Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng

Hợp đồng nguyên tắc mua máy tính trả góp cho giáo viên

Hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng

Hợp đồng hợp tác sản xuất phim

Hợp đồng hợp tác nâng cấp kinh doanh khách sạn, nhà hàng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác đầu tư 2

Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên kết giáo dục

Hợp đồng liên doanh 2

Hợp đồng hợp tác kinh doanh, cải tại địa điểm kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư góp vốn bằng máy móc, đất đai

Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà máy sản xuất

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2

Hợp đồng hợp tác xây dựng cao ốc, văn phòng

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa 2

Hơp đồng liên doanh thi công

MẪU HỢP ĐỒNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 01

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 02

HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MẤU SỐ 01

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MẪU SỐ 02

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG TIẾNG ANH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUÊ NGƯỜI GIÚP VIỆC

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SỐ MẪU SỐ 01

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 02 (Nhân viên bán hàng)

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 03

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Mẫu ủy quyền khai nhận thừa kế

Mẫu ủy quyền lại

Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất đã có sổ đỏ

Mẫu ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà chung cư – dự án (chưa có sổ đỏ)

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu hợp đồng ủy quyền

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán căn hộ

Mẫu hợp đồng ủy quyền xe ô tô

Mẫu ủy quyền công chứng hai nơi

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua nhà, đất cho người khác

Mẫu hợp đồng ủy quyền

Mẫu hợp đồng đại diện

Mẫu hợp đồng ủy quyền định đoạt nhà ở

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng ủy quyền bảo trì, vận hành, quản lý nhà ở

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THƯỜNG GẶP

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE, HOST

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI

HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN RIÊNG

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần

Hợp đồng mua bán một phần căn hộ chung cư

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà đất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng mượn nhà

Đơn gửi ngân hàng xin cho thuê tài sản

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng cho một phần căn hộ chung cư

Hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng cho thuê Kios

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Hợp đồng đổi nhà ở

Hợp đồng môi giới nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Đơn xin khai nhận thừa kế

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo pháp luật

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo di chúc

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Hợp đồng cho thuê văn phòng

Hợp đồng cho thuê lại đất

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại quyền sử dụng đất)

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án

Hợp đồng mua bán hoặc tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

MẪU HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI DÂN SỰ THÔNG DỤNG NHẤT

MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN.docx

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM.docx

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC THIẾT BỊ.doc

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CHIẾN LƯỢC ĐA MỤC TIÊU.docx

MẪU Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (Song ngữ).docx

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE.docx

MẪU Hợp đồng thuê người dẫn chương trình MC.docx

Mẫu Hợp đồng thuê nhà xưởng – Factory lease agreement – Song ngữ.doc

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN.docx

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA.docx

MẪU Quy Chế hoạt động HĐQT.docx

MẪU THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN.docx

SERVICE CONTRACT 1.docx

SERVICE CONTRACT.docx

Văn bản ủy quyền đại diện phần vốn góp.docx

[MẪU] HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN.docx

ĐIỀU KHOẢN CHUNG HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.docx

freight_forwarder_agreement_example.docx

HD DICH VU QUANG CAO.docx

HOP DONG LAM VIEC XAC DINH THOI HAN DOI VOI VIEN CHUC.doc

Hop dong mua ban can hoCông ty Cổ phần Nova Richstar.doc

HOP DONG MUA BAN HANG HOA THUONG MAI QUOC TE.docx

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CỔ PHẦN.docx

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.docx

HĐM – Hợp đồng mẫu thuê nhà.docx

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐẦU TƯ_ CHUẨN_M&A.docx

Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng (Song ngữ) 2.docx

Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng (Song ngữ).docx

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ.docx

MAU CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT.docx

MAU HD hop tac kinh doanh.doc

MAU HD nguyen tac thiet ke thi cong xay dung.docx

MAU HD-Cung-ung-Dich-vu-quoc-te.docx

MAU HD-Dai-dien-thuong-mai-quoc-te.docx

MAU Hop Dong – Dich Vu IT Chuyen Nghiep.pdf

MAU HOP DONG Dịch vụ thẩm định giá tài sản.doc

Mau Hop dong gop von bang quyen su dung dat.doc

MAU Hop dong gop von xay dung chung cu.docx.pdf

MAU HOP DONG MUA BAN CA HO VINHOME.docx

MAU Hop dong mua ban trai phieu.doc

Mau Hop dong Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.docx

MAU Hop dong van chuyen hang hoa noi dia.doc

Mau Hop-dong-su-dung-tac-pham-trong-linh-vuc-bieu-dien.docx

MAU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TRONG CTY TNHH.doc

MAU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CÁT.docx

MAU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHAI THÁC CHO THUÊ.pdf

MAU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.docx

MAU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ_VIN.docx

MAU HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.docx

MAU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN.docx

MAU HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN.docx

MAU HỢP ĐỒNG BÁN CĂN HỘ VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SINH HOẠT CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TÒA NHÀ.DOCX

MAU Hợp Đồng Cho Thuê Bất Động Sản.docx

MAU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHẦN MỀM.docx

MAU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ –  REVIEW HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI.doc

MAU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM, MÔI GIỚI NGƯỜI MUA CỔ PHẦN.doc

MAU Hợp đồng hứa thưởng.docx

MAU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ.DOC

MAU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA.doc

MAU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH.doc

MAU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT.docx

MAU hợp đồng thuê dất.docx

MAU Hợp đồng tư vấn giám sát công trình.docx

MAU VĂN BẢN HỨA THƯỞNG.docx

MẪU-NỘI-QUY-LAO-ĐỘNG-MỚI-CẬP-NHẬT-THEO-BLLD-2019.doc

MẪU HD DICH VU QUANG CAO.docx

MẪU Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Song ngữ).docx

MẪU Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tất niên.docx

MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG.docx

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: FDVN CHANNEL

Bài viết liên quan