Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: luật sư hình sự

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: CHO HƯỞNG TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ “NGƯỜI PHẠM TỘI TỰ NGUYỆN SỬA CHỮA, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ”

Ngày 05/8/2020, VKSND Cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VC1-HS, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau: Thực tế bị hại không yêu cầu bồi thường, Toà án cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội…

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: VỤ ÁN “ĐÁNH BẠC”

Ngày 14/8/2020, VKSND Cấp cao tại TP Đà Nẵng ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 60/TB-VC2, trong đó có những nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau: – Trong quá trình điều tra vụ án, các đối tượng tham gia đánh bạc có thay đổi lời khai,…

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG “SỬ DỤNG MẠNG INTERNET, MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ PHẠM TỘI”

Ngày 04/9/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 196/TANDTC-PC nhằm hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”. Để bảo đảm áp dụng…

Về tình tiết ‘Lợi ích phi vật chất’

Tại BLHS năm 2015, Điều 354 Tội nhận hối lộ , Điều 358 Tội lợi dụng chức vụ,quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Điều 364 Tội đưa hối lộ, Điều 365 Tội môi giới hối lộ và Điều 366 Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyề…
Hỗ trợ online