Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP 325 BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP 325 BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG

 

Đây là bộ tài liệu 325 BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: 325 BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

 

TỔNG HỢP 325 BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG

 1. Mẫu Đơn khiếu nại (Tố cáo).docx
 2. Mẫu Đơn xin gia nhập công đoàn.doc
 3. Mẫu Đơn xin nghỉ không lương.docx
 4. Mẫu Đơn xin nghỉ phép.doc
 5. Mẫu Đơn xin nghỉ việc (Mẫu số 1).doc
 6. Mẫu Đơn xin nghỉ việc (Mẫu số 2).docx
 7. Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.docx
 8. Mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần.doc
 9. Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng.doc
 10. Mẫu Đơn xin thuyên chuyển công tác.doc
 11. Mẫu Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại.doc
 12. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.doc
 13. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.docx
 14. Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.docx
 15. Mẫu Đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan.doc
 16. Mẫu Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động.doc
 17. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn.doc
 18. Mẫu Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định.doc
 19. Mẫu Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy.doc
 20. Mẫu Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa.doc
 21. Mẫu Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan.doc
 22. Mẫu Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa.doc
 23. Mẫu Đơn đề xuất tăng lương.docx
 24. Mẫu Biên bản bàn giao công việc.docx
 25. Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu.docx
 26. Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ.docx
 27. Mẫu Biên bản chung.docx
 28. Mẫu Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu.docx
 29. Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định.doc
 30. Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị.doc
 31. Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên.docx
 32. Mẫu Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.doc
 33. Mẫu Biên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động.doc
 34. Mẫu Biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.doc
 35. Mẫu Biên bản hủy hóa đơn.doc
 36. Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở.doc
 37. Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên.doc
 38. Mẫu Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy.doc
 39. Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm.doc
 40. Mẫu Biên bản lấy ý kiến về nội dung Nội quy lao động.doc
 41. Mẫu Biên bản mất hóa đơn.doc
 42. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chung.docx
 43. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu.doc
 44. Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định.doc
 45. Mẫu Biên bản vi phạm chung.doc
 46. Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ.docx
 47. Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai.doc
 48. Mẫu Biên bản đánh giá công việc.docx
 49. Mẫu Biên bản đối thoại tại nơi làm việc.doc
 50. Mẫu Bản tự kiểm cá nhân.doc
 51. Mẫu Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.doc
 52. Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại.docx
 53. Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử.docx
 54. Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký DN, CN.docx
 55. Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.doc
 56. Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp.docx
 57. Mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe.doc
 58. Mẫu Giấy giao nhận tiền.docx
 59. Mẫu Giấy giới thiệu chung.doc
 60. Mẫu Giấy mời chung.docx
 61. Mẫu Giấy nghỉ phép.docx
 62. Mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.docx
 63. Mẫu Giấy xác nhận lương.docx
 64. Mẫu Giấy ủy quyền báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.doc
 65. Mẫu Giấy ủy quyền dành cho công ty.docx
 66. Mẫu Giấy ủy quyền dành cho Giám đốc.docx
 67. Mẫu Giấy ủy quyền ký vào hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.doc
 68. Mẫu Giấy ủy quyền mua hóa đơn từ cơ quan thuế.doc
 69. Mẫu Giấy ủy quyền mở tài khoản thanh toán.doc
 70. Mẫu Giấy ủy quyền nộp tờ khai thuế TNCN định kỳ.doc
 71. Mẫu Giấy ủy quyền quản lý nội dung mạng xã hội.doc
 72. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông.doc
 73. Mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.doc
 74. Mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu.doc
 75. Mẫu Giấy ủy quyền đăng ký thiết lập mạng xã hội.doc
 76. Mẫu Nội quy lao động công ty.docx
 77. Mẫu Nội quy lao động năm 2021.doc
 78. Mẫu Quy chế bổ nhiệm.docx
 79. Mẫu Quy chế công tác phí năm 2021.doc
 80. Mẫu Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.doc
 81. Mẫu Quy chế khen thưởng.docx
 82. Mẫu Quy chế kỉ luật.docx
 83. Mẫu Quy chế lương.docx
 84. Mẫu Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.doc
 85. Mẫu Quy chế sử dụng điện thoại.doc
 86. Mẫu Quy chế thưởng.doc
 87. Mẫu Quy chế tài chính.doc
 88. Mẫu Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.doc
 89. Mẫu Quy trình hoạch định nhân sự.docx
 90. Mẫu Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng.docx
 91. Mẫu Quy trình nghỉ việc.docx
 92. Mẫu Quy trình tính lương.docx
 93. Mẫu Quy trình xử lí khiếu nại, tố cáo.docx
 94. Mẫu Quy định chế độ công tác, công tác phí.doc
 95. Mẫu Quy định quản lý nhân sự.doc
 96. Mẫu Danh mục hồ sơ.docx
 97. Mẫu Danh sách nhân viên chưa được tăng lương.docx
 98. Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép.xlsx
 99. Mẫu Danh sách tăng lương định kì.docx
 100. Mẫu Sổ gửi văn bản đi bưu điện.docx
 101. Mẫu Sổ quản lý lao động chưa thành niên.xls
 102. Mẫu Sổ quản lý lao động.xls
 103. Mẫu Sổ sử dụng bản lưu.docx
 104. Mẫu Sổ theo dõi giải quyết văn bản đến.docx
 105. Mẫu Sổ theo dõi khen thưởng.docx
 106. Mẫu Sổ theo dõi khiếu nại.docx
 107. Mẫu Sổ theo dõi kỷ luật.docx
 108. Mẫu Sổ theo dõi nghỉ phép.docx
 109. Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy.doc
 110. Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định.doc
 111. Mẫu Sổ đăng ký cổ đông.doc
 112. Mẫu Sổ đăng ký thành viên.doc
 113. Mẫu Sổ đăng ký văn bản đi.docx
 114. Mẫu Sổ đăng ký văn bản đến.docx
 115. Mẫu Định mức sử dụng văn phòng phẩm.doc
 116. Mẫu Biên bản cuộc họp (Mẫu 1).doc
 117. Mẫu Biên bản cuộc họp (Mẫu 2).doc
 118. Mẫu Biên bản cuộc họp (Mẫu 3).doc
 119. Mẫu Biên bản cuộc họp công đoàn.doc
 120. Mẫu Biên bản cuộc họp giao ban.doc
 121. Mẫu Biên bản họp công ty (Mãu 3).doc
 122. Mẫu Biên bản họp công ty (Mẫu 1).docx
 123. Mẫu Biên bản họp công ty (Mẫu 2).doc
 124. Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên.doc
 125. Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật.doc
 126. Mẫu Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo.docx
 127. Mẫu Biên bản hội nghị người lao động.doc
 128. Mẫu Báo cáo kết quả Hội nghị, hội thảo quốc tế.doc
 129. Mẫu Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.doc
 130. Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị.docx
 131. Mẫu Phiếu đăng ký phòng họp.docx
 132. Mẫu Phiếu đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo.doc
 133. Mẫu Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo.doc
 134. Mẫu Thư mời họp.doc
 135. Mẫu Đơn đề nghị tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.doc
 136. Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx
 137. Mẫu Thông báo chung của công ty.doc
 138. Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.docx
 139. Mẫu Thông báo gửi khách hàng.doc
 140. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn.doc
 141. Mẫu Thông báo kết quả đấu giá.doc
 142. Mẫu Thông báo mời họp hội đồng quản trị.doc
 143. Mẫu Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật lao động.doc
 144. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.doc
 145. Mẫu Thông báo phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
 146. Mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường.docx
 147. Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.docx
 148. Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.docx
 149. Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
 150. Mẫu Thông báo theo Nghị định 30.doc
 151. Mẫu Thông báo triển khai công việc.doc
 152. Mẫu Thông báo về phương án giải quyết nợ.doc
 153. Mẫu Thông báo về tổ chức sự kiện.doc
 154. Mẫu Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.doc
 155. Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.docx
 156. Mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp.docx
 157. Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.doc
 158. Mẫu Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.docx
 159. Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx
 160. Mẫu Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
 161. Mẫu Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
 162. Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp.doc
 163. Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.docx
 164. Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu.docx
 165. Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.docx
 166. Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh.doc
 167. Mẫu Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp.docx
 168. Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.docx
 169. Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.docx
 170. Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh.docx
 171. Mẫu Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ.docx
 172. Mẫu Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh.docx
 173. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.docx
 174. Mẫu Công văn cam kết.docx
 175. Mẫu Công văn chung.docx
 176. Mẫu Công văn giao dịch.docx
 177. Mẫu Công văn giải trình chung.docx
 178. Mẫu Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đăng ký thuế.doc
 179. Mẫu Công văn hỗ trợ đăng ký tài khoản BHXH điện tử.docx
 180. Mẫu Công văn thông báo.docx
 181. Mẫu Công văn tuyển lao động.docx
 182. Mẫu Công văn xin phép khai thác nguồn thông tin điện tử.doc
 183. Mẫu Công văn xin trả lại con dấu.doc
 184. Mẫu Công văn đôn đốc, nhắc nhở.docx
 185. Mẫu Công văn đăng ký thang lương, bảng lương.doc
 186. Mẫu Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn.doc
 187. Mẫu Công văn đề nghị chung.docx
 188. Mẫu Công điện chung.docx
 189. Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.doc
 190. Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.doc
 191. Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.doc
 192. Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.doc
 193. Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động.doc
 194. Mẫu Quyết định bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị.doc
 195. Mẫu Quyết định bầu chủ tịch hội đồng quản trị.doc
 196. Mẫu Quyết định bổ nhiệm chung.docx
 197. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.doc
 198. Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.doc
 199. Mẫu Quyết định cho thôi việc.docx
 200. Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần.doc
 201. Mẫu Quyết định của Công ty TNHH MTV.doc
 202. Mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác.docx
 203. Mẫu Quyết định miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị.doc
 204. Mẫu Quyết định miễn nhiệm Giám đốc công ty.doc
 205. Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ.docx
 206. Mẫu Quyết định sa thải nhân viên.doc
 207. Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định.doc
 208. Mẫu Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.doc
 209. Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác.docx
 210. Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.doc
 211. Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc.docx
 212. Mẫu Quyết định tăng lương.docx
 213. Mẫu Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh.doc
 214. Mẫu Quyết định tạm đình chỉ công việc.doc
 215. Mẫu Quyết định tổ chức cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.doc
 216. Mẫu Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.doc
 217. Mẫu Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động.doc
 218. Mẫu Quyết định xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động.doc
 219. Mẫu Quyết định xóa bỏ án kỷ luật nhân viên.docx
 220. Mẫu Quyết định xử lý khiếu nại, tố cáo.docx
 221. Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật.docx
 222. Mẫu Bản cam kết an toàn thực phẩm.doc
 223. Mẫu Bản cam kết bảo mật tiền lương.doc
 224. Mẫu Bản cam kết chung.docx
 225. Mẫu Bản cam kết chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN.doc
 226. Mẫu Bản cam kết chấp hành nội quy công ty.doc
 227. Mẫu Bản cam kết chất lượng hàng hóa.doc
 228. Mẫu Bản cam kết không tái phạm.doc
 229. Mẫu Bản cam kết nghỉ việc.docx
 230. Mẫu Bản cam kết thanh toán nợ của chủ doanh nghiệp tư nhân.doc
 231. Mẫu Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở.pdf
 232. Mẫu Bản cam kết đảm bảo an toàn thi công.pdf
 233. Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.doc
 234. Mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự.pdf
 235. Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
 236. Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.doc
 237. Mẫu Giấy đề nghị sử dụng xe ô tô.docx
 238. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán.docx
 239. Mẫu Giấy đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông.doc
 240. Mẫu Giấy đề nghị tăng ca.doc
 241. Mẫu Giấy đề nghị tăng lương.docx
 242. Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng.docx
 243. Mẫu Giấy đề nghị đi công tác.doc
 244. Mẫu Giấy đề xuất xin tăng ca.xls
 245. Mẫu Giấy đề xuất điều động nhân sự.xls
 246. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách.docx
 247. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – quản lý hồ sơ.docx
 248. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng.docx
 249. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – đào tạo.docx
 250. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – chế độ chính sách.docx
 251. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ.docx
 252. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng.docx
 253. Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – đào tạo.docx
 254. Mẫu Báo cáo công tác quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy.doc
 255. Mẫu Báo cáo kết quả công tác.doc
 256. Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước.doc
 257. Mẫu Báo cáo kết quả tập sự.doc
 258. Mẫu Báo cáo ngày – chế độ chính sách.docx
 259. Mẫu Báo cáo ngày – quản lý hồ sơ.docx
 260. Mẫu Báo cáo ngày – tuyển dụng.docx
 261. Mẫu Báo cáo ngày – đào tạo.docx
 262. Mẫu Báo cáo tháng (quý) – phụ trách hành chính.docx
 263. Mẫu Báo cáo thực hiện khuyến mại.doc
 264. Mẫu Báo cáo tuần – phụ trách hành chính.docx
 265. Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự.xls
 266. Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử.doc
 267. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.doc
 268. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (01-PLI).docx
 269. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (02-PLI).docx
 270. Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy.doc
 271. Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp.doc
 272. Cách tính thuế TNCN, bảo hiểm, công đoàn.pdf
 273. Mẫu Phiếu biểu quyết phiên họp hội đồng quản trị.doc
 274. Mẫu Phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở.doc
 275. Mẫu Phiếu giải quyết văn bản đến.docx
 276. Mẫu Phiếu lương.docx
 277. Mẫu Phiếu lấy ý kiến thành viên.doc
 278. Mẫu Phiếu thanh lý khi nghỉ việc.docx
 279. Mẫu Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu.doc
 280. Mẫu Phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên.doc
 281. Mẫu Phiếu yêu cầu trả sổ BHXH do cơ quan BHXH đang rà soát.doc
 282. Mẫu Phiếu đánh giá cán bộ.docx
 283. Mẫu Phiếu đề nghị sử dụng xe công.docx
 284. Mẫu Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ.docx
 285. Mẫu Phiếu đề xuất cấp phát thiết bị.docx
 286. Mẫu Phiếu đề xuất nhu cầu tuyển dụng.docx
 287. Mẫu Phiếu đề xuất nhân sự.docx
 288. Mẫu Phiếu đề xuất sửa chữa trang thiết bị văn phòng.docx
 289. Mẫu Phiếu đề xuất thăng chức.docx
 290. Mẫu Phiếu đề xuất xe đi công tác.docx
 291. Mẫu Phiếu đề xuất đăng ký sử dụng phòng họp.docx
 292. Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ.doc
 293. Mẫu Bảng chấm công năm 2021.xls
 294. Mẫu Bảng chấm công tăng ca năm 2021.doc
 295. Mẫu Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc.docx
 296. Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.doc
 297. Mẫu Bảng kê chi tiết hóa đơn.doc
 298. Mẫu Bảng kê chi tiết tiền lương.docx
 299. Mẫu Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng.doc
 300. Mẫu Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.doc
 301. Mẫu Bảng kê thanh toán biên lai.xlsx
 302. Mẫu Bảng kê thanh toán phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài.doc
 303. Mẫu Bảng kê thông tin về bảo hiểm.doc
 304. Mẫu Bảng kê ấn chỉ.xlsx
 305. Mẫu Bảng lương.xls
 306. Mẫu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí.doc
 307. Mẫu Bảng thanh toán tiền lương.doc
 308. Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc.docx
 309. Mẫu Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy.docx
 310. Mẫu Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.doc
 311. Mẫu Bảng tự nhận xét của cán bộ.docx
 312. Mẫu Bảng xác nhận thời gian công tác.doc
 313. Mẫu Bảng đánh giá nhân viên cuối năm.doc
 314. Mẫu Bảng đánh giá năng lực công nhân.xlsx
 315. Mẫu Bảng đánh giá năng lực nhân viên.xlsx
 316. Mẫu Bảng đánh giá sau thời gian thử việc.doc
 317. Mẫu Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu.doc
 318. Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán.doc
 319. Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.doc
 320. Mẫu Danh sách hợp đồng chưa thanh lý.doc
 321. Mẫu Danh sách người lao động của chi nhánh doanh nghiệp.doc
 322. Mẫu Danh sách người lao động.doc
 323. Mẫu Danh sách người đăng ký dự lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy.doc
 324. Mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn.doc
 325. Mẫu Hệ thống thang lương, bảng lương.xls

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online