Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình ảnh / Để được xem là thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực mình kinh doanh, thì doanh nghiêp cần phái chiếm một thị phần nhất định của cả thị trường; Quy định tại Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ 01/07/2019
Hỗ trợ online