Feel free to go with the truth

Home / Study Study / (Tiếng Việt) Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

(Tiếng Việt) Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related posts

Hỗ trợ online