Feel free to go with the truth

Trang chủ / Land - Real Estate / (Tiếng Việt) QUYẾT ĐỊNH SỐ 3561/QĐ-UBND NGÀY 25/9/2020: BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Hỗ trợ online