Feel free to go with the truth

Home / Civil / (Tiếng Việt) Hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trước ngày 01-01-2018, mà sau đó mới bị phát hiện thì xử lý thế nào?
Hỗ trợ online