Feel free to go with the truth

Home / Civil / (Tiếng Việt) Đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có được chuyển nhượng? Đất không có Sổ Đỏ có được bồi thường về đất?
Hỗ trợ online